Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης

Περισσότερα

Διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο

Περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Υποδομών των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) του ΑΔΜΗΕ

Εκσυγχρονισμός Υποδομών των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ…

Περισσότερα

Κατασκευή Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Λαγκαδά - ΚΥΤ Φιλίππων

Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας…

Περισσότερα

Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης

Φάσεις Α΄ Β΄ και Γ΄

Περισσότερα

Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν. Εύβοια) - Άνδρος και Άνδρος - Τήνος

Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν. Εύβοια) -…

Περισσότερα