Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

1 - 20 από 100492 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 05.10.2022 Λειτουργία Συστήματος Ενεργειακό Ισοζύγιο ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 07:20
System Load 20221005 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 06:05
Unit Production and System Facts 20221005 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 06:05
Net Interconnection Flows 20221005 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 06:05
RES Injections 20221005 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 06:05
ISP2 2022-10-06 20221005230001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 06.10.2022 00:30
20221006 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 21:05
20221006 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 21:05
20221006 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 20:50
20221006 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 20:50
ISP1 2022-10-06 20221005164920 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 19:00
Ad-hoc ISP 2022-10-05 2022100512561 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 05.10.2022 14:25
20221006 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 13:35
20221006 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 13:35
20221006 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 06.10.2022 12.10.2022 05.10.2022 13:30
20221006 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 13:25
20221006 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 13:20
ISP3 2022-10-05 20221005110001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.10.2022 05.10.2022 05.10.2022 12:20
Actual RES MV Injections 20221004 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγή ΑΠΕ ΜΤ Μη πιστοποιημένη ΗΜΕΡΑ 04.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 10:30
20221006 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 06.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 10:05