Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

1 - 20 από 95586 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
Unit Production and System Facts 20220519 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 19.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 06:05
ISP2 2022-05-20 20220519230000 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 20.05.2022 20.05.2022 20.05.2022 00:25
20220520 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 20.05.2022 20.05.2022 19.05.2022 21:05
20220520 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 20.05.2022 20.05.2022 19.05.2022 21:05
20220520 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 20.05.2022 20.05.2022 19.05.2022 20:55
ISP1 2022-05-20 20220519192045 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 20.05.2022 20.05.2022 19.05.2022 19:50
Ad-hoc ISP 2022-05-19 2022051915171 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 19.05.2022 19.05.2022 19.05.2022 15:35
20220328 Activated Balancing Energy and Settlement Prices v2 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενεργοποιημένη Ενέργεια & Τιμές ΕΒΔΟΜΑΔΑ 28.03.2022 03.04.2022 19.05.2022 14:20
20220328 Balancing Energy per Product v2 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενέργεια Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 28.03.2022 03.04.2022 19.05.2022 14:20
20220328 Balancing Capacity per Product v2 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ισχύς Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 28.03.2022 03.04.2022 19.05.2022 14:20
20220509 Activated Balancing Energy and Settlement Prices v1 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενεργοποιημένη Ενέργεια & Τιμές ΕΒΔΟΜΑΔΑ 09.05.2022 15.05.2022 19.05.2022 14:10
20220509 Balancing Energy per Product v1 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενέργεια Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 09.05.2022 15.05.2022 19.05.2022 14:10
20220509 Balancing Capacity per Product v1 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ισχύς Εξισορρόπησης ανά Προϊόν ΕΒΔΟΜΑΔΑ 09.05.2022 15.05.2022 19.05.2022 14:10
20220520 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 20.05.2022 20.05.2022 19.05.2022 13:35
20220520 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 20.05.2022 20.05.2022 19.05.2022 13:35
ISP3 2022-05-19 20220519110000 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 19.05.2022 19.05.2022 19.05.2022 12:45
20220425 DryRun ISP Activated other than Balancing v1 Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης Ενεργοποιημένη Ενέργεια & Τιμές ΕΒΔΟΜΑΔΑ 25.04.2022 01.05.2022 19.05.2022 12:10
20220520 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 20.05.2022 20.05.2022 19.05.2022 10:05
20220520 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 20.05.2022 20.05.2022 19.05.2022 10:00
Actual RES MV Injections 20220518 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγή ΑΠΕ ΜΤ Μη πιστοποιημένη ΗΜΕΡΑ 18.05.2022 18.05.2022 19.05.2022 10:00