Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

1 - 20 από 91406 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
Net Interconnection Flows 20220121 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 21.01.2022 21.01.2022 22.01.2022 06:04
RES Injections 20220121 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 21.01.2022 21.01.2022 22.01.2022 06:04
System Load 20220121 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 21.01.2022 21.01.2022 22.01.2022 06:04
Unit Production and System Facts 20220121 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 21.01.2022 21.01.2022 22.01.2022 06:04
ISP2 2022-01-22 20220121230001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 22.01.2022 22.01.2022 22.01.2022 00:30
20220122 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 22.01.2022 22.01.2022 21.01.2022 21:05
20220122 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 22.01.2022 22.01.2022 21.01.2022 21:05
20220122 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 22.01.2022 22.01.2022 21.01.2022 20:50
20220122 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 22.01.2022 22.01.2022 21.01.2022 20:50
ISP1 2022-01-22 20220121154615 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 22.01.2022 22.01.2022 21.01.2022 17:20
20220122 ISP1 ISPRequirements v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 22.01.2022 22.01.2022 21.01.2022 13:35
20220122 ISP1 UnitAvailabilities v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 22.01.2022 22.01.2022 21.01.2022 13:35
20220122 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 22.01.2022 28.01.2022 21.01.2022 13:35
20220122 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 22.01.2022 22.01.2022 21.01.2022 13:25
20220122 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 22.01.2022 22.01.2022 21.01.2022 13:20
ISP3 2022-01-21 20220121110001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 21.01.2022 21.01.2022 21.01.2022 12:20
Ad-hoc ISP 2022-01-21 2022012111182 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 21.01.2022 21.01.2022 21.01.2022 11:40
20220121 ISP3 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 21.01.2022 21.01.2022 21.01.2022 11:30
20220121 ISP3 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 21.01.2022 21.01.2022 21.01.2022 11:30
20220122 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 22.01.2022 22.01.2022 21.01.2022 10:25