Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

1 - 20 από 105179 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
System Load 20230205 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 05.02.2023 05.02.2023 06.02.2023 06:05
RES Injections 20230205 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 05.02.2023 05.02.2023 06.02.2023 06:05
Net Interconnection Flows 20230205 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 05.02.2023 05.02.2023 06.02.2023 06:05
Unit Production and System Facts 20230205 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 05.02.2023 05.02.2023 06.02.2023 06:05
ISP2 2023-02-06 20230205230002 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.02.2023 06.02.2023 06.02.2023 00:30
20230206 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 06.02.2023 06.02.2023 05.02.2023 21:05
20230206 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.02.2023 06.02.2023 05.02.2023 21:05
20230206 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.02.2023 06.02.2023 05.02.2023 20:55
20230206 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.02.2023 06.02.2023 05.02.2023 20:50
ISP1 2023-02-06 20230205165833 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.02.2023 06.02.2023 05.02.2023 18:30
20230206 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.02.2023 06.02.2023 05.02.2023 13:35
20230206 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 06.02.2023 06.02.2023 05.02.2023 13:35
20230206 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 06.02.2023 12.02.2023 05.02.2023 13:30
20230206 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.02.2023 06.02.2023 05.02.2023 13:25
20230206 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.02.2023 06.02.2023 05.02.2023 13:20
ISP3 2023-02-05 20230205110654 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.02.2023 05.02.2023 05.02.2023 12:25
Ad-hoc ISP 2023-02-05 2023020509580 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.02.2023 05.02.2023 05.02.2023 11:15
20230206 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 06.02.2023 06.02.2023 05.02.2023 10:05
20230206 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 06.02.2023 06.02.2023 05.02.2023 10:00
Actual RES MV Injections 20230204 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγή ΑΠΕ ΜΤ Μη πιστοποιημένη ΗΜΕΡΑ 04.02.2023 04.02.2023 05.02.2023 10:00