Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

1 - 20 από 78862 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20210125 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 25.01.2021 25.01.2021 24.01.2021 10:00
20210125 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 25.01.2021 25.01.2021 24.01.2021 10:00
20210125 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 25.01.2021 25.01.2021 24.01.2021 10:00
Actual RES MV Injections 20210123 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγή ΑΠΕ ΜΤ Μη πιστοποιημένη ΗΜΕΡΑ 23.01.2021 23.01.2021 24.01.2021 09:50
20210125 ISP1 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 25.01.2021 25.01.2021 24.01.2021 09:35
20210125 ISP1 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 25.01.2021 25.01.2021 24.01.2021 09:35
20210125 ISP1 IPTO RES FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 25.01.2021 25.01.2021 24.01.2021 09:25
20210125 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 25.01.2021 25.01.2021 24.01.2021 09:20
20210124 ISP3 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 24.01.2021 24.01.2021 24.01.2021 09:05
20210124 ISP3 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 24.01.2021 24.01.2021 24.01.2021 09:05
20210124 ISP3 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 24.01.2021 24.01.2021 24.01.2021 08:50
20210124 ISP3 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 24.01.2021 24.01.2021 24.01.2021 08:50
20210124 Reservoir Filling Rate 01 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 24.01.2021 24.01.2021 24.01.2021 08:35
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 23.01.2021 Λειτουργία Συστήματος Ενεργειακό Ισοζύγιο ΗΜΕΡΑ 23.01.2021 23.01.2021 24.01.2021 08:25
Net Interconnection Flows 20210123 Λειτουργία Συστήματος Καθαρές Ροές Διασυνδέσεων ΗΜΕΡΑ 23.01.2021 23.01.2021 24.01.2021 06:15
RES Injections 20210123 Λειτουργία Συστήματος Παραγωγή ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 23.01.2021 23.01.2021 24.01.2021 06:15
System Load 20210123 Λειτουργία Συστήματος Φορτίο Συστήματος ΗΜΕΡΑ 23.01.2021 23.01.2021 24.01.2021 06:15
Unit Production and System Facts 20210123 Αγορά Ex Post, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Φόρτιση Μονάδων και Φορτία Συστηματος ΗΜΕΡΑ 23.01.2021 23.01.2021 24.01.2021 06:15
ISP2 2021-01-24 20210124000210 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 24.01.2021 24.01.2021 24.01.2021 00:45
Ad-hoc ISP 2021-01-23 2021012321482 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.01.2021 23.01.2021 23.01.2021 22:20