Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της Aγοράς. Με τη χρήση των φίλτρων επιλέγεται ο χρονικός ορίζοντας και η αντίστοιχη διαδικασία.

Για τον αυτοματισμό λήψης των αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το File Download API.

1 - 20 από 102647 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
ISP2 2022-12-02 20221201231508 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.12.2022 02.12.2022 02.12.2022 00:35
20221202 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 02.12.2022 02.12.2022 01.12.2022 21:05
20221202 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.12.2022 02.12.2022 01.12.2022 21:05
20221202 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.12.2022 02.12.2022 01.12.2022 20:50
20221202 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.12.2022 02.12.2022 01.12.2022 20:50
ISP1 2022-12-02 20221201164805 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.12.2022 02.12.2022 01.12.2022 18:20
20221202 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.12.2022 02.12.2022 01.12.2022 13:36
20221202 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 02.12.2022 02.12.2022 01.12.2022 13:35
20221202 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 02.12.2022 08.12.2022 01.12.2022 13:30
20221202 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.12.2022 02.12.2022 01.12.2022 13:25
20221202 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.12.2022 02.12.2022 01.12.2022 13:20
ISP3 2022-12-01 20221201110001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.12.2022 01.12.2022 01.12.2022 12:35
Actual RES MV Injections 20221130 Μετρήσεις, Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγή ΑΠΕ ΜΤ Μη πιστοποιημένη ΗΜΕΡΑ 30.11.2022 30.11.2022 01.12.2022 11:50
Units Maintenance Schedule Year 2023 Version1 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2023 31.12.2023 01.12.2022 11:50
Units Maintenance Schedule Year 2024 preliminary Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2024 31.12.2024 01.12.2022 11:50
20221201 ISP3 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 01.12.2022 01.12.2022 01.12.2022 11:05
20221201 ISP3 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.12.2022 01.12.2022 01.12.2022 11:05
Ad-hoc ISP 2022-12-01 2022120109424 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.12.2022 01.12.2022 01.12.2022 11:00
20221202 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 02.12.2022 02.12.2022 01.12.2022 10:05
20221202 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 02.12.2022 02.12.2022 01.12.2022 10:00