Προγραμματισμένες Απομονώσεις

Ο ΑΔΜΗΕ, με την συνδρομή του RSC, αλλά και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Χρήστες του Συστήματος καταρτίζει τα ετήσια Προγράμματα Απομονώσεων των διασυνοριακών και των λοιπών Στοιχείων του ΕΣΜΗΕ καθώς και των Μονάδων Παραγωγής του Μητρώου Μονάδων, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια αλλά και η αξιόπιστη λειτουργία του ΕΣΜΗΕ.

Το Πρόγραμμα Απομονώσεων των Διασυνδετικών Στοιχείων του Συστήματος καταρτίζεται από τον ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με τους διαχειριστές των γειτονικών Συστημάτων και με την συνδρομή του RSC. Το Πρόγραμμα αφορά στο τρέχον και στο επόμενο Ημερολογιακό Έτος και δημοσιοποιείται ώστε οι προγραμματισμένες απομονώσεις των Διασυνδετικών στοιχείων να είναι γνωστές εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη διαδικασία εκχώρησης δικαιωμάτων ικανότητας μεταφοράς σε μακροχρόνια βάση.

 

Για τις ανάγκες διαφύλαξης της επάρκειας τροφοδοσίας και της ασφάλειας λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ καταρτίζει σε συνεργασία με τους κατόχους άδειας παραγωγής το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων σε κυλιόμενη βάση. Το Πρόγραμμα αυτό αφορά τις Μονάδες του Μητρώου Μονάδων.

Ο ΑΔΜΗΕ κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Συντηρήσεων Μονάδων λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια τροφοδοσίας του Συστήματος, το προτεινόμενο από τους κατόχους άδειας παραγωγής πρόγραμμα, την προβλεπόμενη κατάσταση των διασυνδετικών αλλά και λοιπών στοιχείων του Συστήματος καθώς και την αναμενόμενη αύξηση του φορτίου του Συστήματος.

Το πρόγραμμα αφορά στο τρέχον και στα τρία επόμενα Έτη Αξιοπιστίας.

 

Ο ΑΔΜΗΕ καταρτίζει Πρόγραμμα Απομονώσεων Στοιχείων του Συστήματος και συντονίζει την απομόνωση και συντήρηση των παραπάνω στοιχείων ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία του ΕΣΜΗΕ. Το ετήσιο Πρόγραμμα Απομονώσεων των Στοιχείων του Συστήματος περιλαμβάνει τον κατάλογο των προς συντήρηση στοιχείων του ΕΣΜΗΕ με βάση τον κύκλο λειτουργίας τους, τη διάρκεια της κάθε απομόνωσης και το προτεινόμενο διάστημα υλοποίησης της. Το πρόγραμμα αφορά στο τρέχον και στα δυο επόμενα ημερολογιακά έτη.

1 - 20 από 4854 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
Units Maintenance Schedule Year 2025 preliminary Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2025 31.12.2025 30.11.2023 13:15
Units Maintenance Schedule Year 2024 Version1 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2024 31.12.2024 30.11.2023 13:00
Interconnected System Maintenance Schedule 2024 Version 1 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Διασυνδέσεων ΕΤΟΣ 01.01.2024 31.12.2024 30.11.2023 12:35
Units Maintenance Schedule Year 2023 Version6 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2023 31.12.2023 29.09.2023 15:10
Units Maintenance Schedule Year 2023 Version5 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2023 31.12.2023 31.08.2023 10:20
Units Maintenance Schedule Year 2023 Version4 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2023 31.12.2023 02.08.2023 10:55
Units Maintenance Schedule Year 2023 Version3 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2023 31.12.2023 10.05.2023 13:40
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Υποσταθμών ΕΤΟΣ 01.01.2024 31.12.2024 28.03.2023 10:18
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Υποσταθμών ΕΤΟΣ 01.01.2024 31.12.2024 28.03.2023 10:17
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Υποσταθμών ΕΤΟΣ 01.01.2024 31.12.2024 28.03.2023 10:16
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΣ ΠΤ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Υποσταθμών ΕΤΟΣ 01.01.2024 31.12.2024 28.03.2023 10:15
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΠΝΕ ΥΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024_ΥΠΣΚ Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Προστασίας ΕΤΟΣ 01.01.2024 31.12.2024 28.03.2023 10:15
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΠΝΕ ΥΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024_ΥΠΚΡ(ΚΡΗΤΗΣ) Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Προστασίας ΕΤΟΣ 01.01.2024 31.12.2024 28.03.2023 10:14
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΠΝΕ ΥΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2024_ΥΠΠΔ(ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Προστασίας ΕΤΟΣ 01.01.2024 31.12.2024 28.03.2023 10:13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΠΝΕ ΥΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2024_ΥΠΠΔ(ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Προστασίας ΕΤΟΣ 01.01.2024 31.12.2024 28.03.2023 10:12
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΠΝΕ ΥΤ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2024_ΥΠΗΙ Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Προστασίας ΕΤΟΣ 01.01.2024 31.12.2024 28.03.2023 10:11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΠΒΕ ΥΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2024_ΥΠΚΕ Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Προστασίας ΕΤΟΣ 01.01.2024 31.12.2024 28.03.2023 10:10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΠΒΕ ΥΤ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2024_ΥΠΒΔ Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Προστασίας ΕΤΟΣ 01.12.2024 31.12.2024 28.03.2023 10:09
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΜ ΠΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Γραμμών Μεταφοράς ΕΤΟΣ 01.01.2024 31.12.2024 28.03.2023 10:08
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΜ ΠΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2024 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Γραμμών Μεταφοράς ΕΤΟΣ 01.01.2024 31.12.2024 28.03.2023 10:04