Προγραμματισμένες Απομονώσεις

Ο ΑΔΜΗΕ, με την συνδρομή του RSC, αλλά και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Χρήστες του Συστήματος καταρτίζει τα ετήσια Προγράμματα Απομονώσεων των διασυνοριακών και των λοιπών Στοιχείων του ΕΣΜΗΕ καθώς και των Μονάδων Παραγωγής του Μητρώου Μονάδων, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια αλλά και η αξιόπιστη λειτουργία του ΕΣΜΗΕ.

Το Πρόγραμμα Απομονώσεων των Διασυνδετικών Στοιχείων του Συστήματος καταρτίζεται από τον ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με τους διαχειριστές των γειτονικών Συστημάτων και με την συνδρομή του RSC. Το Πρόγραμμα αφορά στο τρέχον και στο επόμενο Ημερολογιακό Έτος και δημοσιοποιείται ώστε οι προγραμματισμένες απομονώσεις των Διασυνδετικών στοιχείων να είναι γνωστές εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη διαδικασία εκχώρησης δικαιωμάτων ικανότητας μεταφοράς σε μακροχρόνια βάση.

 

Για τις ανάγκες διαφύλαξης της επάρκειας τροφοδοσίας και της ασφάλειας λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ καταρτίζει σε συνεργασία με τους κατόχους άδειας παραγωγής το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων σε κυλιόμενη βάση. Το Πρόγραμμα αυτό αφορά τις Μονάδες του Μητρώου Μονάδων.

Ο ΑΔΜΗΕ κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Συντηρήσεων Μονάδων λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια τροφοδοσίας του Συστήματος, το προτεινόμενο από τους κατόχους άδειας παραγωγής πρόγραμμα, την προβλεπόμενη κατάσταση των διασυνδετικών αλλά και λοιπών στοιχείων του Συστήματος καθώς και την αναμενόμενη αύξηση του φορτίου του Συστήματος.

Το πρόγραμμα αφορά στο τρέχον και στα τρία επόμενα Έτη Αξιοπιστίας.

 

Ο ΑΔΜΗΕ καταρτίζει Πρόγραμμα Απομονώσεων Στοιχείων του Συστήματος και συντονίζει την απομόνωση και συντήρηση των παραπάνω στοιχείων ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία του ΕΣΜΗΕ. Το ετήσιο Πρόγραμμα Απομονώσεων των Στοιχείων του Συστήματος περιλαμβάνει τον κατάλογο των προς συντήρηση στοιχείων του ΕΣΜΗΕ με βάση τον κύκλο λειτουργίας τους, τη διάρκεια της κάθε απομόνωσης και το προτεινόμενο διάστημα υλοποίησης της. Το πρόγραμμα αφορά στο τρέχον και στα δυο επόμενα ημερολογιακά έτη.

1 - 20 από 4811 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
Units Maintenance Schedule Year 2022 Version6 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2022 31.12.2022 27.09.2022 11:20
Units Maintenance Schedule Year 2022 Version5 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2022 31.12.2022 02.08.2022 11:30
Units Maintenance Schedule Year 2022 Version4 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2022 31.12.2022 18.03.2022 13:40
Units Maintenance Schedule Year 2022 Version3 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2022 31.12.2022 09.03.2022 10:15
Units Maintenance Schedule Year 2022 Version2 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2022 31.12.2022 08.02.2022 12:00
Units Maintenance Schedule Year 2023 preliminary Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2023 31.12.2023 01.12.2021 12:00
Interconnected System Maintenance Schedule 2022 Version 1 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Διασυνδέσεων ΕΤΟΣ 01.01.2022 31.12.2022 01.12.2021 12:00
Units Maintenance Schedule Year 2022 Version1 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2022 31.12.2022 01.12.2021 11:35
Units Maintenance Schedule Year 2021 Version 11 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 30.09.2021 09:40
Units Maintenance Schedule Year 2021 Version 10 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 08.09.2021 12:20
Units Maintenance Schedule Year 2021 Version 9 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 06.08.2021 10:50
Interconnected System Maintenance Schedule 2021 Version 4 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Διασυνδέσεων ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 25.06.2021 13:55
Units Maintenance Schedule Year 2021 Version 8 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 03.06.2021 12:20
Units Maintenance Schedule Year 2021 Version 7 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 21.05.2021 15:45
Units Maintenance Schedule Year 2021 Version 6 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 29.04.2021 12:20
Interconnected System Maintenance Schedule 2021 Version 3 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Διασυνδέσεων ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 23.04.2021 13:49
Units Maintenance Schedule Year 2021 Version 5 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 01.04.2021 12:25
Units Maintenance Schedule Year 2021 Version 4 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 12.03.2021 09:30
Units Maintenance Schedule Year 2021 Version 3 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 11.02.2021 08:55
Units Maintenance Schedule Year 2021 Version 2 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 23.01.2021 14:00