Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζομαι βοήθεια σχετικά με:

Eκκαθάριση αγοράς: settlement@admie.gr

Μητρώο: Market_Management@admie.gr 

Λειτουργία αγοράς εξισορρόπησης: IPTO-Bal-Support@admie.gr  (technical)

Διασυνοριακό εμπόριο: scheduling@admie.gr 

Εποπτεία αγοράς: MarketMonitoring@admie.gr 

Μετρήσεις ΥΤ και ΑΠΕ: metering@admie.gr 

Προσφορές Σύνδεσης και Συμβάσεις Σύνδεσης Χρηστών Συστήματος : system_users@admie.gr

Θέματα Προμηθειών: supplychain@admie.gr

Γραφείο Τύπου: pressoffice@admie.gr