ΑΔΜΗΕ συμμετοχών

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών – ADMIE Holding είναι μία εταιρία συμμετοχών. Βασική αποστολή και σκοπός της είναι η απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ΑΕ με μεταβίβαση από τη ΔΕΗ ΑΕ.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών – ADMIE Holding είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  Οι στόχοι και η στρατηγική της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών – ADMIE Holding είναι η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του σκοπού του ΑΔΜΗΕ με ύψιστη προτεραιότητα τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των επενδυτών της. 

Δείτε περισσότερα στο: http://admieholding.gr/