Αιτιολόγηση Λειτουργίας

Ο ΑΔΜΗΕ, για κάθε ημέρα Λειτουργίας, δημοσιεύει μια γενική αξιολόγηση της Λειτουργίας του Συστήματος σε Πραγματικό Χρόνο συγκριτικά με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). Οι διαφορές στη κατάρτιση του Προγράμματος Κατανομής από τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, καταγράφονται και συνοδεύονται από την κατάλληλη αιτιολόγηση, όπου επεξηγείται η ανάγκη εφαρμογής τους.

1 - 20 από 3265 αποτελέσματα
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14 Ιούλιος 2020