• Διασυνδέουμε το αύριο

    Με αξιοπιστία

  • Διασυνδέουμε το αύριο

     

    Με οικονομικά οφέλη για όλους

  • Διασυνδέουμε το αύριο

    Με σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες

25.09.2020
Ο ΑΔΜΗΕ εξασφάλισε βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης για το επενδυτικό του πρόγραμμα

06.08.2020
O ΑΔΜΗΕ παρέδωσε στο ΕΚΑΒ τρεις φορητούς θαλάμους αρνητικής πίεσης για τη μεταφορά ασθενών από τα νησιά στο πλαίσιο νέας δωρεάς προς το ΕΣΥ.
27.07.2020
Οι Διαχειριστές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας ανακοινώνουν την ίδρυση του SEleNe CC στη Θεσσαλονίκη.

Παραγωγή ανά Καύσιμο & Ισοζύγιο Διασυνδέσεων

Φορτίο Συστήματος

Σύστημα μεταφοράς

Ο δυναμικός χάρτης απεικονίζει τις γραμμές μεταφοράς 400 ΚV και τις διασυνδέσεις της Ελλάδος με τα νησιά και με τις χώρες του εξωτερικού Ιταλία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία και Τουρκία.

Οι ροές των διασυνδέσεων εξωτερικού αφορούν την ημέρα.

 

Γραμμές ανά επίπεδο τάσης (χρώματα)

 
Γραμμή μεταφοράς 380-400kV
 
Γραμμή μεταφοράς 132-150kV
 
Γραμμή συνεχούς ρεύματος

 

Πρόσθετα στοιχεία για όλες τις γραμμές και τις τάσεις

 
Υπό κατασκευή

 

Created with Highcharts 8.0.4 0 0 0 0 0 Highcharts.com © Natural Earth Copyright (c) 2020 Highsoft AS, Based on data from Natural Earth
Ο ΑΔΜΗΕ με μια ματιά
5
δις ευρώ επενδύσεις ως το 2030
21
Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης
356
Υποσταθμοί
1600
Εργαζόμενοι
875
χλμ υποβρύχια και υπόγεια καλώδια
11.000
χλμ εναέριες γραμμές