Πρόβλεψη Φορτίου Κρήτης

Gnuplot Produced by GNUPLOT 4.6 patchlevel 7 150 MW 200 MW 250 MW 300 MW 350 MW 400 MW 08/12/2023 00:00 08/12/2023 04:00 08/12/2023 08:00 08/12/2023 12:00 08/12/2023 16:00 08/12/2023 20:00 09/12/2023 00:00 09/12/2023 04:00 09/12/2023 08:00 09/12/2023 12:00 09/12/2023 16:00 09/12/2023 20:00 -5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° Πρόβλεψη Δύο Ημερών Φορτίου Κρήτης www.alticon.gr Δημιουργήθηκε 23.12.08 11:04:05 gnuplot_plot_1 Πραγματικό Φορτίο gnuplot_plot_2 gnuplot_plot_3 gnuplot_plot_4 Πρόβλεψη - Υπόλοιπο Ημέρας gnuplot_plot_5 gnuplot_plot_6 Πρόβλεψη - Αύριο gnuplot_plot_7 Θερμοκρασία gnuplot_plot_8 Πρόβλεψη Θερμοκρασίας Βάση Προβλέψεως 2023-12-07 (Δ -1.75 MW) Ελάχιστο 04:30 195.03 MW (196.23) Πρωϊνό Μέγιστο 12:59 349.72 MW Βραδυνό Μέγιστο 18:19 390.83 MW Μέση Θερμοκρασία 14.88° Βάση Προβλέψεως 2023-12-08 Ελάχιστο 04:30 190.37 MW Πρωϊνό Μέγιστο 12:59 341.97 MW Βραδυνό Μέγιστο 18:19 382.26 MW Μέση Θερμοκρασία 15.27°

×

Μέσες Ωριαίες Τιμές για τις 2023-12-08 και 2023-12-09

Ώρα Ελλ 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01
Ώρα CET 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2023-12-08 217.1 204.3 199.0 198.1 206.5 233.9 274.3 306.4 329.0 328.9 330.8 343.3 345.9 339.5 339.8 345.2 373.5 387.9 383.2 375.1 350.3 313.7 271.7 233.2
2023-12-09 212.0 199.5 194.3 193.4 201.6 228.5 268.0 299.5 321.6 321.6 323.5 335.7 338.2 332.0 332.2 337.6 365.3 379.4 374.8 366.8 342.5 306.7 265.5 235.5

Επεξηγήσεις Πρόβλεψης

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόβλεψη Ηλεκτρικού Φορτίου περιλαμβάνουν ιστορικές πληροφορίες για το μοτίβο φορτίου, τον καιρό, τη θερμοκρασία του αέρα, την ταχύτητα του ανέμου, ημερολογιακές εποχιακές πληροφορίες, οικονομικά γεγονότα και γεωγραφικές πληροφορίες.

Στο μοντέλο μας χρησιμοποιούμε μόνο πρόσφατες (τελευταίων 3 ημερών) ιστορικές πληροφορίες, πρόβλεψη θερμοκρασίας και πρόβλεψη Σαββατοκύριακου.

Για την αυριανή ημέρα η βάση πρόβλεψης είναι η σημερινή ημέρα. Η πρόβλεψη της Δευτέρας βασίζεται στην αμέσως προηγούμενη Παρασκευή

Για κάθε λεπτό της ημέρας το Φορτίο Συστήματος Κρήτης είναι: ΦΑmΣm *kA*kθ
Όπου:
ΦΑm Φορτίο κάθε λεπτού αυριανής ημέρας
ΦΣm Φορτίο κάθε λεπτού σημερινής ημέρας
kA Συντελεστής αργιών για:
0,98 Σάββατο
0,90 για το Κυριακή
1,01 για καθημερινές στο διάστημα 16 Μαίου εώς και 15 Οκτωβρίου
1,00 διαφορετικά
kθ Συντελεστής μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας
= 1+Δθ*cο
Όπου cο = 0,117 Σταθερά οικονομικής επίδρασης
Δθ=ΘΑΣ Διαφορά μέσης θερμοκρασίας ημέρας σε οC
ΘΑ Μέση Αυριανή θερμοκρασία
ΘΣ Μέση Σημερινή Θερμοκρασία
ΠΡΟΣΟΧΗ
Από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου η διαφορά θερμοκρασίας είναι αρνητική δηλ. όσο πέφτει η θερμοκρασία αυξάνεται το φορτίο.