Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ

Το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους Μητρώα:

  • Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (BSPs),
  • Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξιοσρρόπησης (BRPs),
  • Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης,
  • Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, 
  • Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου.

 

 

Eγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

Παρόχων ΥΕ: Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
Συμβαλλόμενων Μερών με ΕΕ: Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξιοσρρόπησης
Κατανεμόμενων Μονάδων: Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης
Κατανεμόμενων ΑΠΕ: Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ
Κατανεμόμενου Φορτίου: Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ EIC

1

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

29XTHESSALPOWERA

2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

11XPPCDDE9-----D

3

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

29XHERONTHERMELC

4

ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

29XHERONIIVIOT-R

5

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

29XKPOWER2010A-L

6

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 29XMYTILINEOSSA2

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ EIC

1

ALPIQ ENERGY SE

27XALPIQ-ENERGYS

2

AYEN ENERGIJA d.o.o

23X--140706-AE-8

3

CEZ S.A.

11XCEZ-CZ------1

4

DANSKE COMMODITIES A/S

11XDANSKECOM---P

5

DUFERCO ENERGIA S.P.A.

26X00000009701-T

6

DUFERCO HELLAS S.A.

29X10001000100CN

7

ELECTRADE SPA

28XELECTRADE---R

8

ELEKTRICNI FINANCNI TIM d.o.o.

28XEFT-SI000000L

9

EnSCo Energy Services Company AG

12X-0000001905-X

10

EUNICE TRADING ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

29XEUNICETRADINE

11

EVN Trading South East Europe EAD

32X-EVN-TSEE---K

12

FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29X10001000100AR

13

GEN - I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε (SMLLC)

29XGEN-I-ATHENSC

14

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O

11XHSE-SLOVENIAG

15

INTERENERGO d.o.o.

28X-INTERENERGO8

16

KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.

29XKENENERGYSA-4

17

NRG SUPPLY AND TRADING S.A.

29XNRGTRADING--S

18

OPTIMUS ENERGY AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29X100010001006Z

19

PROTERGIA Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

29X100010001009T

20

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

29XPROTERGIA---7

21

RENOPTIPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29X10001000100BP

22

SENTRADE Α.Ε.

29XSTRENERGTRADA

23

STATKRAFT MARKETS GMBH

11XSTATKRAFT001N

24

VOLTERRA Α.Ε.

29XVOLTERRA--SAQ

25

VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

29XVOLTONAE----O

26

WATT AND VOLT A.E.

29XBLACKPEARL--T

27

ΒΙΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

29XVIENERENERGYC

28

ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.

29XVIOLARSA----O

29

ΒΟΩΤΗΣ Α.Ε.

29X10001000100DL

30

ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

29XLAGIE-GR----K

31

ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

29X10001000100EJ

32

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.

29X1000100010042

33

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

29XHELLENICPOST1

34

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

23X--160920-A--2

35

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

23X--170309-TT-J

36

MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

29XSOUSAKIPOWERE

37

ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΕΠΕ "SOLAR ENERGY"

29X1000100010034

38

ΙΝΑΞΕΣ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.

29XINACCESSNETWJ

39

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ B. ΜΑΡΚΟΥ A.B.E.E.

29XKVMARKOUSA--O

40

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

29XMOTOROILCREFC

41

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

29XOTEESTATESA-W

42

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

29XTERNAENEWIND4

43

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

29XTHESSALPOWERA

44

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

11XPPCDDE9-----D

45

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

29XHERONTHERMELC

46

ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

29XHERONIIVIOT-R

47

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

29XKPOWER2010A-L

 48

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

29XMYTILINEOSSA2

 49

EUNICE AGGREGATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29X10001000100GF

 50

AXPO SOLUTIONS AG GREEK BRANCH

29X10001000100HD

 51

ENERGI DANMARK A/S

11XDISAM-------V

52 GREEN ENERGY AGGREGATOR SERVICES A.E. 29X10001000100IB
 53 ENEL GLOBAL TRADING SPA 11XENEL-H------S
54 AXPO BULGARIA EAD 32XEGL-BULGARIAC
55 VITOL GAS & POWER BV 14X----0000009-1
56 MFT ENERGY A/S 23X--161129-ME-L
57 ODINSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 29Χ10001000100L5
58 ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. 23X--161201--D-M
 59 ΣΕΡΒΕΙ ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 29X10001000100RU
 60 MET ENERGY TRADING BULGARIA EAD 58XMETENERGY-BGW
  ΥΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗ  
61 ALPIQ ENERGY HELLAS S.A. 29XGR-ATEL-----Q
 62 ENEL GREEN POWER HELLAS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α.Ε. 29XEGPHSUPPLY--F
 63 ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 29X1000100010050
64 AXPO ENERGY ROMANIA S.A. 30XROEGL-------B
65 LE TRADING a.s. 24X-LE-TRADING-N
66 GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK A.E. 29XGRENVENERNET8

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ (MW)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

1

ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 3

255,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

2

ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 4

256,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

3

ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 1

289,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

4

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1

274,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

5

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2

274,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

6

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3

283,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

7

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4

283,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

8

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5

342,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

9

ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5

417,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

10

ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1

476,30

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

11

ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 4

550,20

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

12

ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 5

378,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

13

ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5

811,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

14

ΥΗΣ ΑΓΡΑ

50,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

15

ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

108,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

16

ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ

19,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

17

ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

384,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

18

ΥΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

153,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

19

ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

320,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

20

ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ

437,20

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

21

ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ

70,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

22

ΥΗΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ

129,90

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

23

ΥΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ

210,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

24

ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

116,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

25

ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

375,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

26

ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 1

300,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

27

ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 2

33,60

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

28

ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 1

150,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

29

ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ

315,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

30

ΘΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

433,46

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

31

ΗΡΩΝ II ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

433,76

ΗΡΩΝ II ΒΟΙΩΤΙΑΣ A.E. ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

32

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Ι

49,25

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

33

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΙΙ

49,25

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

34

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΙΙΙ

49,25

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

35

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

400,26

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

36

ELPEDISON ΘΙΣΒΗ

410,00

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

37

ΘΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

432,70

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

38

ΣΗΘ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

334,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.