Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ

Το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους Μητρώα:

  • Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (BSPs),
  • Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξιοσρρόπησης (BRPs),
  • Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης,
  • Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, 
  • Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου.

 

 

Eγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

Παρόχων ΥΕ: Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
Συμβαλλόμενων Μερών με ΕΕ: Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξιοσρρόπησης
Κατανεμόμενων Μονάδων: Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης
Κατανεμόμενων ΑΠΕ: Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ
Κατανεμόμενου Φορτίου: Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ EIC

1

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

29XTHESSALPOWERA

2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

11XPPCDDE9-----D

3

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

29XHERONTHERMELC

4

ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

29XHERONIIVIOT-R

5

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

29XKPOWER2010A-L

6

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

29X1000100010018

7

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

29X1000100010026

8

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

29XMYTILINEOSSA2

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ EIC

1

ALPIQ ENERGY SE

27XALPIQ-ENERGYS

2

AXPO ENERGY ROMANIA S.A.

30XROEGL-------B

3

AYEN ENERGIJA d.o.o

23X--140706-AE-8

4

CEZ S.A.

11XCEZ-CZ------1

5

DANSKE COMMODITIES A/S

11XDANSKECOM---P

6

DUFERCO ENERGIA S.P.A.

26X00000009701-T

7

DUFERCO HELLAS S.A.

29X10001000100CN

8

ELECTRADE SPA

28XELECTRADE---R

9

ELEKTRICNI FINANCNI TIM d.o.o.

28XEFT-SI000000L

10

EnSCo Energy Services Company AG

12X-0000001905-X

11

EUNICE TRADING ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

29XEUNICETRADINE

12

EVN Trading South East Europe EAD

32X-EVN-TSEE---K

13

FORENA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29X10001000100AR

14

GEN - I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε (SMLLC)

29XGEN-I-ATHENSC

15

GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK A.E.

29XGRENVENERNET8

16

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O

11XHSE-SLOVENIAG

17

INTERENERGO d.o.o.

28X-INTERENERGO8

18

KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.

29XKENENERGYSA-4

19

LE TRADING a.s.

24X-LE-TRADING-N

20

NRG SUPPLY AND TRADING S.A.

29XNRGTRADING--S

21

OPTIMUS ENERGY AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29X100010001006Z

22

PROTERGIA Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

29X100010001009T

23

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

29XPROTERGIA---7

24

RENOPTIPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29X10001000100BP

25

SENTRADE Α.Ε.

29XSTRENERGTRADA

26

STATKRAFT MARKETS GMBH

11XSTATKRAFT001N

27

VOLTERRA Α.Ε.

29XVOLTERRA--SAQ

28

VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

29XVOLTONAE----O

29

WATT AND VOLT A.E.

29XBLACKPEARL--T

30

ΒΙΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

29XVIENERENERGYC

31

ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.

29XVIOLARSA----O

32

ΒΟΩΤΗΣ Α.Ε.

29X10001000100DL

33

ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

29XLAGIE-GR----K

34

ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

29X10001000100EJ

35

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.

29X1000100010042

36

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

29XHELLENICPOST1

37

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

23X--160920-A--2

38

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

23X--170309-TT-J

39

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε.

29XSOUSAKIPOWERE

40

ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΕΠΕ "SOLAR ENERGY"

29X1000100010034

41

ΙΝΑΞΕΣ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.

29XINACCESSNETWJ

42

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ B. ΜΑΡΚΟΥ A.B.E.E.

29XKVMARKOUSA--O

43

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

29XMOTOROILCREFC

44

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

29XOTEESTATESA-W

45

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

29XTERNAENEWIND4

46

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

29XTHESSALPOWERA

47

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

11XPPCDDE9-----D

48

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

29XHERONTHERMELC

49

ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

29XHERONIIVIOT-R

50

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

29XKPOWER2010A-L

51

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

29X1000100010018

52

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

29X1000100010026

53

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

29XMYTILINEOSSA2

54

EUNICE AGGREGATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29X10001000100GF

55

AXPO SOLUTIONS AG GREEK BRANCH

29X10001000100HD

56

ENERGI DANMARK A/S

11XDISAM-------V

      57 ALPIQ ENERGY HELLAS S.A. 29XGR-ATEL-----Q
      58 GREEN ENERGY AGGREGATOR SERVICES A.E. 29X10001000100IB
      59 ENEL GLOBAL TRADING SPA 11XENEL-H------S
      60 AXPO BULGARIA EAD 32XEGL-BULGARIAC
      61 VITOL GAS & POWER BV 14X----0000009-1

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ (MW)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

1

ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 3

255,00

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

2

ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 4

256,00

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

3

ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 1

289,00

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

4

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1

274,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

5

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2

274,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

6

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3

283,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

7

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4

283,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

8

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5

342,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

9

ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5

417,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

10

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 3

280,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

11

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 4

280,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

12

ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1

476,30

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

13

ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 4

550,20

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

14

ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 5

378,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

15

ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5

811,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

16

ΥΗΣ ΑΓΡΑ

50,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

17

ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

108,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

18

ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ

19,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

19

ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

384,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

20

ΥΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

153,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

21

ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

320,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

22

ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ

437,20

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

23

ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ

70,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

24

ΥΗΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ

129,90

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

25

ΥΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ

210,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

26

ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

116,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

27

ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

375,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

28

ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 1

300,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

29

ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 2

33,60

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

30

ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 1

150,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

31

ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ

315,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

32

ΘΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

433,46

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

33

ΗΡΩΝ II ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

422,00

ΗΡΩΝ II ΒΟΙΩΤΙΑΣ A.E. ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

34

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Ι

49,25

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

35

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΙΙ

49,25

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

36

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΙΙΙ

49,25

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

37

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

400,26

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

38

ELPEDISON ΘΙΣΒΗ

410,00

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

39

ΘΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

432,70

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

40

ΣΗΘ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

334,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.