Μητρώα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι εγγεγραμένοι στο Μητρώο Μονάδων και Μητρώο Συμμετεχόντων στην υφιστάμενη αγορά.

 

 

A/A

 ΜΟΝΑΔΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ (MW)

 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΕΙΔΟΣ

1

ELPEDISON_ΘΙΣΒΗ

410

ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

400.182

ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

3

PROTERGIA_CC

432.7

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

4

ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι

274

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

5

ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ II

274

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

6

ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ III

283

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

7

ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ IV

283

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

8

ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ V

342

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

9

ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5

417

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

10

ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ I

273

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

11

ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ II

273

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

12

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ I

271.1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

13

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ II

270.8

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

14

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ III

280

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

15

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ IV

280

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

16

ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ I

476.3

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

17

ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ IV

550.2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

18

ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ V

377.66

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

19

ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ III

255

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

20

ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ IV

256

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

21

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ V

811

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

22

ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ I

289

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

23

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. – ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΘΥΑ

334

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΣΗΘΥΑ

24

ΥΗΣ ΑΓΡΑ

50

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

25

ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

108

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

26

ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ

19

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

27

ΥΗΣ ΘHΣΑΥΡΟΥ

384

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

28

ΥΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

153

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

29

ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

320

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

30

ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ

437.2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

31

ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ

70

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

32

ΥΗΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

129.9

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

33

ΥΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ

210

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

34

ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

116

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

35

ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

375

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

36

ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ I

300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

37

ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ II

33.6

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

38

ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ I

150

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

39

ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ

315

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

40

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ι

49.254

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

41

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΙ

49.254

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

42

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΙI

49.254

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

43

ΗΡΩΝ II ΒΟΙΩΤΙΑΣ

422.142

ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

44

KORINTHOS_POWER

433.46

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ

 

 ΣΥΝΟΛΟ

11 976    

 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

EIC

1

ALPIQ ENERGY SE

27XALPIQ-ENERGYS

2

EDELWEISS ENERGIA S.P.A.

17X100B100I0001Q

3

ELECTRADE S.P.A.

28XELECTRADE---R

4

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

29XTHESSALPOWERA

5

ENEL GREEN POWER HELLAS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α.Ε.

29XEGPHSUPPLY--F

6

EUNICE TRADING AE

29XEUNICETRADINE

7

EVN TRADING SOUTH EAST EUROPE EAD

32X-EVN-TSEE---K

8

GEN -I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε. (SMLLC)

29XGEN-I-ATHENSC

9

GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK A.E.

29XGRENVENERNET8

10

GREENSTEEL-CEDALION COMMODITIES A.E.

29XGRNSCEDALION8

11

NOVAERA ENERGY Α.Ε.

29XNECOTRADING-A

12

NRG TRADING HOUSE S.A.

29XNRGTRADING--S

13

NECO A.E.

29XTRANSBALKTRDO

14

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XPROTERGIA---7

15

SOLAR ENERGY

29X1000100010034

16

VOLTERRA Α.Ε.

29XVOLTERRA--SAQ

17

VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XVOLTONAE----O

18

WATT AND VOLT A.E.

29XBLACKPEARL--T

19

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

29XGR-TITAN----7

20

ΒΙΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XVIENERENERGYC

21

ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε

29XVIOLARSA----O

22

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

11XPPCDDE9-----D

23

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

29X1000100010042

24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

29XHELLENICPOST1

25

ΖΕΝΙΘ GAS & LIGHT

23X--170309-TT-J

26

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε.

29XSOUSAKIPOWERE

27

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

29XHERONTHERMELC

28

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

29XINTERBETON--Y

29

KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.

29XKENENERGYSA-4

30

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

29XKVMARKOUSA--O

31

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

29XMOTOROILCREFC

32

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

29XMYTILINEOSSA2

33

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XOTEESTATESA-W

34

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

29X1000100010050

35

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

11XPPCDDE9-----D

36

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

11XPPCDDE9-----D

37

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

23Χ--160920-Α--2

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

EIC

1

ALPIQ ENERGY HELLAS A.E.

29XGR-ATEL-----Q

2

AYEN ENERGIJA d.o.o

23X--140706-AE-8

3

AXPO ENERGY ROMANIA S.A.

30XROEGL-------B

4

CEZ A.S.

11XCEZ-CZ------1

5

DANSKE COMMODITIES A/S

11XDANSKECOM---P

6

DUFERCO ENERGIA S.P.A.

26X00000009701-T

7

EDISON S.P.A.

26X00000003791-T

8

EDF TRADING LIMITED

11XEDFTRADING--G

9

ELEKTRICNI FINANCNI TIM d.o.o.

28XEFT-SI000000L

10

ENEL GLOBAL TRADING S.P.A.

11XENEL-H------S

11

ENERGY MT EAD

32X001100100237U

12

ENSCO S.A.

29XENSCOENERGY-I

13

EZPADA S.R.O.

11XEZPADAHANDELC

14

HSE d.o.o.

11XHSE-SLOVENIAG

15

INTERENERGO d.o.o.

28X-INTERENERGO8

16

LE TRADING a.s.

24X-LE-TRADING-N

17

NVALUE A.G.

12X-0000001836-N

18

PROTERGIA ENERGY A.E.

29X100010001009T

19

SENTRADE Α.Ε

29XSTRENERGTRADA

20

STATKRAFT MARKETS GMBH

11XSTATKRAFT001N

21

VITOL GAS AND POWER B.V.

14X----0000009-1

22

ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

29XSOLARISPOWERC

23

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

29XTERNAENEWIND4

 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

EIC

1

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XTHESSALPOWERA

2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

11XPPCDDE9-----D

3

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε

29XHERONTHERMELC

4

ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.

29XHERONIIVIOT-R

5

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

29XKPOWER2010A-L

6

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

29Χ1000100010018

7

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.

29Χ1000100010026

8

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

29XMYTILINEOSSA2

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

EIC

1

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XOTE-SA------1

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

EIC

1

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XTHESSALPOWERA

2

EUNICE TRADING ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XEUNICETRADINE

3

FORENA ENERGY A.E.

29X10001000100AR

4

INACCESS NETWORKS S.A.

29XINACCESSNETWJ

5

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

29XMOTOROILCREFC

6

NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

29XNRGTRADING--S

7

OPTIMUS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29X100010001006Z

8

RENOPTIPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29X10001000100BP

9

SOLAR ENERGY

29X1000100010034

10

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

29XMYTILINEOSSA2

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

EIC

1

ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

29XVIOLARSA----0