Σημαντικά Περιστατικά

Σημαντικά Περιστατικά του Συστήματος θεωρούνται τα συμβάντα που έχουν επίδραση στην ομαλή λειτουργία του Συστήματος. Ως Σημαντικά Περιστατικά νοούνται ιδίως η λειτουργία στοιχείων του Συστήματος καθ’ υπέρβαση των ορίων κανονικής λειτουργίας τους, οι ασυνήθιστα δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και οι βλάβες που επηρεάζουν την ικανότητα Μεταφοράς του ΕΣΜΗΕ.

1 - 20 από 87 αποτελέσματα
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20 Ιούλιος 2023
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20 Ιούλιος 2023
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22 Μάρτιος 2023
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22 Μάρτιος 2023
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19 Ιανουάριος 2023
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19 Ιανουάριος 2023
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29 Αύγουστος 2022
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29 Αύγουστος 2022
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29 Αύγουστος 2022
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29 Αύγουστος 2022
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20 Απρίλιος 2022
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20 Απρίλιος 2022
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20 Απρίλιος 2022
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20 Απρίλιος 2022
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29 Ιούλιος 2021
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29 Ιούλιος 2021
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26 Μάιος 2021
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26 Μάιος 2021
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29 Μάρτιος 2021
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29 Μάρτιος 2021