Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος - Εκπρόσωπος Εργαζομένων