Μάργαρης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος

Ο Ιωάννης Μάργαρης, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (ΕΜΠ 2006) ολοκλήρωσε τη Διδακτορική του διατριβή στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολ. ΕΜΠ το 2011 με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και τη λειτουργία Δικτύων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με αυξημένη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Εργάστηκε για ένα διάστημα στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νήσων σε θέματα σχετικά με τη δυναμική ασφάλεια ηλεκτρικών συστημάτων και τη διαχείριση δεδομένων για εφαρμογές Έξυπνων Δικτύων και Μικροδικτύων στο ελληνικό νησιωτικό σύστημα.

Ολοκλήρωσε τη Μεταδιδακτορική του έρευνα (Post-Doc) στο Πολυτεχνείο της Δανίας (DTU Wind Energy Department 2012), όπου και εργάστηκε ως Ερευνητής (ισοδ. Επίκ. Καθ.) και συντονιστής προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στη Β. Ευρώπη, δίνοντας διαλέξεις σε μεταπτυχιακά του DTU. Συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ Δανίας και Κίνας ειδικότερα στον τομέα των Συστημάτων και Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της Αιολικής Ενέργειας.

Στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ με κύρια αντικείμενα τις Επιχειρησιακές Λειτουργίες, τον σχεδιασμό Στρατηγικών Έργων και επενδύσεων στα Δίκτυα Διανομής καθώς και την ενίσχυση των εγχώριων και διεθνών συνεργασιών του ΔΕΔΔΗΕ με Διαχειριστές Δικτύων και εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο πεδίο των έξυπνων δικτύων.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει μέλος ΔΣ του ΟΤΕ και σύμβουλος σε ερευνητικά και τεχνολογικά έργα σε Ευρώπη, Λατ. Αμερική, Αφρική και Κίνα