Αναφορές Λειτουργίας Συστήματος

Αναφορές Λειτουργίας Συστήματος.

1 - 20 από 36875 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
ISP2 2023-09-27 20230926230004 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.09.2023 27.09.2023 27.09.2023 00:30
Ad-hoc ISP 2023-09-26 2023092621252 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 26.09.2023 26.09.2023 26.09.2023 22:45
20230927 ISP2 UnitAvailabilities Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 27.09.2023 27.09.2023 26.09.2023 21:05
20230927 ISP2 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.09.2023 27.09.2023 26.09.2023 21:05
20230927 ISP2 IPTO LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.09.2023 27.09.2023 26.09.2023 20:55
20230927 ISP2 IPTO RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.09.2023 27.09.2023 26.09.2023 20:55
ISP1 2023-09-27 20230926164612 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.09.2023 27.09.2023 26.09.2023 18:35
20230927 ISP1 ISPRequirements v5 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.09.2023 27.09.2023 26.09.2023 13:35
20230927 ISP1 UnitAvailabilities v5 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 27.09.2023 27.09.2023 26.09.2023 13:35
20230927 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 27.09.2023 03.10.2023 26.09.2023 13:30
20230927 ISP1 IPTO RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.09.2023 27.09.2023 26.09.2023 13:25
20230927 ISP1 IPTO LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Προβλέψεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.09.2023 27.09.2023 26.09.2023 13:20
ISP3 2023-09-26 20230926110825 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 26.09.2023 26.09.2023 26.09.2023 12:30
Ad-hoc ISP 2023-09-26 2023092609430 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 26.09.2023 26.09.2023 26.09.2023 11:05
20230927 ISP1 ISPRequirements v4 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.09.2023 27.09.2023 26.09.2023 10:35
20230927 ISP1 UnitAvailabilities v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 27.09.2023 27.09.2023 26.09.2023 10:35
20230927 ISP1 UnitAvailabilities v4 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 27.09.2023 27.09.2023 26.09.2023 10:35
20230927 ISP1 ISPRequirements v3 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.09.2023 27.09.2023 26.09.2023 10:35
20230927 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.09.2023 27.09.2023 26.09.2023 09:55
20230927 ISP1 UnitAvailabilities v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 27.09.2023 27.09.2023 26.09.2023 09:55