Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης

Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης, η οποία περιλαμβάνει την Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης, την Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης και την Εκκαθάριση Αποκλίσεων.