Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Επάρκειας

Ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί ανάλυση της επάρκειας περιοχής ελέγχου του αξιολογώντας την πιθανότητα, οι προβλέψεις του συνόλου της παραγωγής εντός της περιοχής ελέγχου του και οι δυνατότητες διασυνοριακών εισαγωγών να καλύψουν τη συνολική προβλεπόμενη ζήτηση φορτίου εντός της περιοχής ελέγχου του βάσει διαφόρων επιχειρησιακών σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη το απαιτούμενο επίπεδο εφεδρειών ενεργού ισχύος.

1 - 20 από 57055 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
ISP2 2021-05-07 20210507000245 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 07.05.2021 07.05.2021 07.05.2021 00:39
ISP1 2021-05-07 20210506151658 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 07.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 16:45
ISP3 2021-05-06 20210506110000 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.05.2021 06.05.2021 06.05.2021 12:35
20210507 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 07.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 10:05
20210507 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 07.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 10:00
20210507 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 07.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 10:00
Reservoir Filling Rate 20210506 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 06.05.2021 06.05.2021 06.05.2021 08:35
ISP2 2021-05-06 20210506000120 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.05.2021 06.05.2021 06.05.2021 00:44
ISP1 2021-05-06 20210505151558 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.05.2021 06.05.2021 05.05.2021 16:35
ISP3 2021-05-05 20210505110000 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.05.2021 05.05.2021 05.05.2021 12:35
20210506 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 06.05.2021 06.05.2021 05.05.2021 10:00
20210506 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 06.05.2021 06.05.2021 05.05.2021 10:00
20210506 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 06.05.2021 06.05.2021 05.05.2021 10:00
Reservoir Filling Rate 20210505 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 05.05.2021 05.05.2021 05.05.2021 08:20
ISP2 2021-05-05 20210505000233 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.05.2021 05.05.2021 05.05.2021 00:50
ISP1 2021-05-05 20210504163654 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.05.2021 05.05.2021 04.05.2021 17:20
ISP3 2021-05-04 20210504120115 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.05.2021 04.05.2021 04.05.2021 12:25
Ad-hoc ISP 2021-05-04 2021050410482 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.05.2021 04.05.2021 04.05.2021 11:35
20210505 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 05.05.2021 05.05.2021 04.05.2021 10:00
20210505 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 05.05.2021 05.05.2021 04.05.2021 10:00