Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Επάρκειας

Ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί ανάλυση της επάρκειας περιοχής ελέγχου του αξιολογώντας την πιθανότητα, οι προβλέψεις του συνόλου της παραγωγής εντός της περιοχής ελέγχου του και οι δυνατότητες διασυνοριακών εισαγωγών να καλύψουν τη συνολική προβλεπόμενη ζήτηση φορτίου εντός της περιοχής ελέγχου του βάσει διαφόρων επιχειρησιακών σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη το απαιτούμενο επίπεδο εφεδρειών ενεργού ισχύος.

1 - 20 από 59979 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20220522 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 22.05.2022 22.05.2022 21.05.2022 10:05
20220522 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 22.05.2022 22.05.2022 21.05.2022 10:00
20220522 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 22.05.2022 22.05.2022 21.05.2022 10:00
Reservoir Filling Rate 20220521 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 21.05.2022 21.05.2022 21.05.2022 08:35
ISP2 2022-05-21 20220520230000 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 21.05.2022 21.05.2022 21.05.2022 00:30
ISP1 2022-05-21 20220520181936 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 21.05.2022 21.05.2022 20.05.2022 18:50
ISP3 2022-05-20 20220520121444 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 20.05.2022 20.05.2022 20.05.2022 12:35
20220521 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 21.05.2022 21.05.2022 20.05.2022 10:05
20220521 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 21.05.2022 21.05.2022 20.05.2022 10:00
20220521 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 21.05.2022 21.05.2022 20.05.2022 10:00
Reservoir Filling Rate 20220520 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 20.05.2022 20.05.2022 20.05.2022 08:35
ISP2 2022-05-20 20220519230000 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 20.05.2022 20.05.2022 20.05.2022 00:25
ISP1 2022-05-20 20220519192045 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 20.05.2022 20.05.2022 19.05.2022 19:50
Ad-hoc ISP 2022-05-19 2022051915171 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 19.05.2022 19.05.2022 19.05.2022 15:35
ISP3 2022-05-19 20220519110000 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 19.05.2022 19.05.2022 19.05.2022 12:45
20220520 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 20.05.2022 20.05.2022 19.05.2022 10:05
20220520 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 20.05.2022 20.05.2022 19.05.2022 10:00
20220520 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 20.05.2022 20.05.2022 19.05.2022 10:00
Reservoir Filling Rate 20220519 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 19.05.2022 19.05.2022 19.05.2022 08:35
ISP2 2022-05-19 20220518230001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 19.05.2022 19.05.2022 19.05.2022 00:35