Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Επάρκειας

Ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί ανάλυση της επάρκειας περιοχής ελέγχου του αξιολογώντας την πιθανότητα, οι προβλέψεις του συνόλου της παραγωγής εντός της περιοχής ελέγχου του και οι δυνατότητες διασυνοριακών εισαγωγών να καλύψουν τη συνολική προβλεπόμενη ζήτηση φορτίου εντός της περιοχής ελέγχου του βάσει διαφόρων επιχειρησιακών σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη το απαιτούμενο επίπεδο εφεδρειών ενεργού ισχύος.

1 - 20 από 62908 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
ISP1 2023-06-04 20230603175413 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.06.2023 04.06.2023 03.06.2023 20:00
ISP3 2023-06-03 20230603110013 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 03.06.2023 12:20
20230604 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 04.06.2023 04.06.2023 03.06.2023 10:05
20230604 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 04.06.2023 04.06.2023 03.06.2023 10:00
20230604 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 04.06.2023 04.06.2023 03.06.2023 10:00
Reservoir Filling Rate 20230603 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 03.06.2023 08:35
ISP2 2023-06-03 20230602230442 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 03.06.2023 00:30
ISP1 2023-06-03 20230602173703 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 02.06.2023 20:15
Ad-hoc ISP 2023-06-02 2023060217151 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 02.06.2023 18:55
Ad-hoc ISP 2023-06-02 2023060213341 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 02.06.2023 14:55
ISP3 2023-06-02 20230602110607 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 02.06.2023 12:30
20230603 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 02.06.2023 10:05
20230603 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 02.06.2023 10:00
20230603 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 03.06.2023 03.06.2023 02.06.2023 10:00
Reservoir Filling Rate 20230602 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 02.06.2023 08:35
ISP2 2023-06-02 20230601231717 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 02.06.2023 00:40
ISP1 2023-06-02 20230601175739 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 01.06.2023 19:45
ISP3 2023-06-01 20230601110001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.06.2023 01.06.2023 01.06.2023 12:40
20230602 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 01.06.2023 10:05
20230602 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 02.06.2023 02.06.2023 01.06.2023 10:00