Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Επάρκειας

Ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί ανάλυση της επάρκειας περιοχής ελέγχου του αξιολογώντας την πιθανότητα, οι προβλέψεις του συνόλου της παραγωγής εντός της περιοχής ελέγχου του και οι δυνατότητες διασυνοριακών εισαγωγών να καλύψουν τη συνολική προβλεπόμενη ζήτηση φορτίου εντός της περιοχής ελέγχου του βάσει διαφόρων επιχειρησιακών σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη το απαιτούμενο επίπεδο εφεδρειών ενεργού ισχύος.

1 - 20 από 56566 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
ISP3 2021-03-03 20210303120056 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.03.2021 03.03.2021 03.03.2021 12:30
20210304 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2021 10:00
20210304 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2021 10:00
20210304 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2021 10:00
20210303 Reservoir Filling Rate 01 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 03.03.2021 03.03.2021 03.03.2021 08:35
ISP2 2021-03-03 20210302230000 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.03.2021 03.03.2021 03.03.2021 00:30
ISP1 2021-03-03 20210302170600 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 17:50
ISP3 2021-03-02 20210302110001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.03.2021 02.03.2021 02.03.2021 12:40
20210303 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 03.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 10:00
20210303 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 03.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 10:00
20210303 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 03.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 10:00
20210302 Reservoir Filling Rate 01 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 02.03.2021 02.03.2021 02.03.2021 08:40
ISP2 2021-03-02 20210302004820 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.03.2021 02.03.2021 02.03.2021 01:35
Ad-hoc ISP 2021-03-01 2021030116121 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.03.2021 01.03.2021 01.03.2021 18:50
ISP1 2021-03-02 20210301174746 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 02.03.2021 02.03.2021 01.03.2021 18:15
Ad-hoc ISP 2021-03-01 2021030112574 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.03.2021 01.03.2021 01.03.2021 13:35
ISP3 2021-03-01 20210301110000 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 01.03.2021 01.03.2021 01.03.2021 12:25
20210302 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 02.03.2021 02.03.2021 01.03.2021 10:00
20210302 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 02.03.2021 02.03.2021 01.03.2021 10:00
20210302 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 02.03.2021 02.03.2021 01.03.2021 10:00