Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Επάρκειας

Ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί ανάλυση της επάρκειας περιοχής ελέγχου του αξιολογώντας την πιθανότητα, οι προβλέψεις του συνόλου της παραγωγής εντός της περιοχής ελέγχου του και οι δυνατότητες διασυνοριακών εισαγωγών να καλύψουν τη συνολική προβλεπόμενη ζήτηση φορτίου εντός της περιοχής ελέγχου του βάσει διαφόρων επιχειρησιακών σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη το απαιτούμενο επίπεδο εφεδρειών ενεργού ισχύος.

1 - 20 από 57688 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
ISP2 2021-07-30 20210729230000 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 30.07.2021 30.07.2021 30.07.2021 00:24
ISP1 2021-07-30 20210729165325 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 30.07.2021 30.07.2021 29.07.2021 17:15
ISP3 2021-07-29 20210729110000 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 29.07.2021 29.07.2021 29.07.2021 12:20
Σημαντικά Περιστατικά Απρ-Ιουν 2021 Σύστημα Κατανομής Σημαντικά Περιστατικά Κάθε 3 μήνες 01.04.2021 30.06.2021 29.07.2021 11:05
Σημαντικά Περιστατικά Απρ-Ιουν 2021 Διασυνδέσεις Κατανομής Σημαντικά Περιστατικά Κάθε 3 μήνες 01.04.2021 30.06.2021 29.07.2021 11:04
20210730 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 30.07.2021 30.07.2021 29.07.2021 10:05
20210730 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 30.07.2021 30.07.2021 29.07.2021 10:00
20210730 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 30.07.2021 30.07.2021 29.07.2021 10:00
Reservoir Filling Rate 20210729 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 29.07.2021 29.07.2021 29.07.2021 08:25
ISP2 2021-07-29 20210728230001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 29.07.2021 29.07.2021 29.07.2021 00:39
ISP1 2021-07-29 20210728163013 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 29.07.2021 29.07.2021 28.07.2021 16:50
Ad-hoc ISP 2021-07-28 2021072815083 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.07.2021 28.07.2021 28.07.2021 16:20
ISP3 2021-07-28 20210728120152 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.07.2021 28.07.2021 28.07.2021 12:25
20210729 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 29.07.2021 29.07.2021 28.07.2021 10:05
20210729 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 29.07.2021 29.07.2021 28.07.2021 10:00
20210729 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 29.07.2021 29.07.2021 28.07.2021 10:00
Reservoir Filling Rate 20210728 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 28.07.2021 28.07.2021 28.07.2021 08:30
ISP2 2021-07-28 20210727230001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.07.2021 28.07.2021 28.07.2021 00:24
ISP1 2021-07-28 20210727151604 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.07.2021 28.07.2021 27.07.2021 16:35
Yearly ahead Water Usage Declaration 202108-202207 Προθεσμιακή Αγορά Δήλωση Χρήσης Νερών ΕΤΟΣ 02.08.2021 01.08.2022 27.07.2021 12:40