Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Επάρκειας

Ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί ανάλυση της επάρκειας περιοχής ελέγχου του αξιολογώντας την πιθανότητα, οι προβλέψεις του συνόλου της παραγωγής εντός της περιοχής ελέγχου του και οι δυνατότητες διασυνοριακών εισαγωγών να καλύψουν τη συνολική προβλεπόμενη ζήτηση φορτίου εντός της περιοχής ελέγχου του βάσει διαφόρων επιχειρησιακών σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη το απαιτούμενο επίπεδο εφεδρειών ενεργού ισχύος.

1 - 20 από 61937 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
ISP3 2023-01-29 20230129112220 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 29.01.2023 12:45
20230130 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2023 10:05
20230130 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2023 10:00
20230130 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2023 10:00
Reservoir Filling Rate 20230129 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 29.01.2023 08:35
ISP2 2023-01-29 20230128230133 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 29.01.2023 00:50
ISP1 2023-01-29 20230128174339 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 28.01.2023 19:30
ISP3 2023-01-28 20230128111025 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 28.01.2023 12:35
20230129 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 28.01.2023 10:05
20230129 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 28.01.2023 10:00
20230129 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 29.01.2023 29.01.2023 28.01.2023 10:00
Reservoir Filling Rate 20230128 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 28.01.2023 08:35
ISP2 2023-01-28 20230127230048 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 28.01.2023 00:35
ISP1 2023-01-28 20230127161841 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 17:50
ISP3 2023-01-27 20230127111108 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 27.01.2023 12:35
20230128 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 10:05
20230128 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 10:00
20230128 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 28.01.2023 28.01.2023 27.01.2023 10:00
Yearly ahead Water Usage Declaration 202302-202401 Προθεσμιακή Αγορά Δήλωση Χρήσης Νερών ΕΤΟΣ 02.02.2023 01.02.2024 27.01.2023 08:40
Reservoir Filling Rate 20230127 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 27.01.2023 27.01.2023 27.01.2023 08:35