Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Επάρκειας

Ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί ανάλυση της επάρκειας περιοχής ελέγχου του αξιολογώντας την πιθανότητα, οι προβλέψεις του συνόλου της παραγωγής εντός της περιοχής ελέγχου του και οι δυνατότητες διασυνοριακών εισαγωγών να καλύψουν τη συνολική προβλεπόμενη ζήτηση φορτίου εντός της περιοχής ελέγχου του βάσει διαφόρων επιχειρησιακών σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη το απαιτούμενο επίπεδο εφεδρειών ενεργού ισχύος.

1 - 20 από 53535 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Συντάχθηκε
ISP1_2020-08-12_DR Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 12.08.2020 12.08.2020 11.08.2020
20200812 DS (InterZonalConstraints) Κατανομής Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 12.08.2020 12.08.2020 11.08.2020
20200811 1426 ISP1 RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 11.08.2020 11.08.2020
20200811 1425 ISP1 LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 11.08.2020 11.08.2020
ISP3_2020-08-11_DR Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 11.08.2020 11.08.2020 11.08.2020
20200811 ISP1 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 12.08.2020 11.08.2020
20200811 1104 ISP1 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 11.08.2020 11.08.2020
20200811 1055 ISP1 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 11.08.2020 11.08.2020
20200812 UnitAvailabilities 02 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 12.08.2020 12.08.2020 11.08.2020
20200812 LOADForecast 02 ΗΕΠ Πρόβλεψη Φορτίου ΗΜΕΡΑ 12.08.2020 12.08.2020 11.08.2020
20200812 RES Forecast 02 ΗΕΠ Πρόβλεψη ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 12.08.2020 12.08.2020 11.08.2020
20200812 Weekly Load Forecast ΗΕΠ Πρόβλεψη Φορτίου ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12.08.2020 18.08.2020 11.08.2020
20200812 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 12.08.2020 12.08.2020 11.08.2020
20200812 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 12.08.2020 12.08.2020 11.08.2020
20200812 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 12.08.2020 12.08.2020 11.08.2020
20200811 ISP3 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 11.08.2020 11.08.2020
20200812 UnitAvailabilities 01 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 12.08.2020 12.08.2020 11.08.2020
20200811 5508 ISP1 RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 11.08.2020 11.08.2020
20200811 0855 ISP3 LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 11.08.2020 11.08.2020
20200811 0855 ISP3 RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 11.08.2020 11.08.2020