Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Επάρκειας

Ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί ανάλυση της επάρκειας περιοχής ελέγχου του αξιολογώντας την πιθανότητα, οι προβλέψεις του συνόλου της παραγωγής εντός της περιοχής ελέγχου του και οι δυνατότητες διασυνοριακών εισαγωγών να καλύψουν τη συνολική προβλεπόμενη ζήτηση φορτίου εντός της περιοχής ελέγχου του βάσει διαφόρων επιχειρησιακών σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη το απαιτούμενο επίπεδο εφεδρειών ενεργού ισχύος.

1 - 20 από 54719 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Συντάχθηκε
20200924 IDS (InterZonalConstraints) Κατανομής Ενδοημερήσιο Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 24.09.2020 24.09.2020 23.09.2020
20200923 ISP2 LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2020 23.09.2020 23.09.2020
20200923 ISP2 RES FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2020 23.09.2020 23.09.2020
ISP1_2020-09-24_DR Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 24.09.2020 24.09.2020 23.09.2020
20200924 DS (InterZonalConstraints) Κατανομής Προγραμμα κατανομής ΗΜΕΡΑ 24.09.2020 24.09.2020 23.09.2020
20200924 ISP1 ISPRequirements v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 24.09.2020 24.09.2020 23.09.2020
20200923 ISP1 LOAD FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2020 23.09.2020 23.09.2020
20200923 ISP1 RES FORECAST v2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2020 23.09.2020 23.09.2020
ISP3_2020-09-23_DR Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2020 23.09.2020 23.09.2020
20200924 UnitAvailabilities 02 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 24.09.2020 24.09.2020 23.09.2020
20200924 ISP1 ISPRequirements Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 24.09.2020 24.09.2020 23.09.2020
20200924 LOADForecast 02 ΗΕΠ Πρόβλεψη Φορτίου ΗΜΕΡΑ 24.09.2020 24.09.2020 23.09.2020
20200924 RES Forecast 02 ΗΕΠ Πρόβλεψη ΑΠΕ ΗΜΕΡΑ 24.09.2020 24.09.2020 23.09.2020
20200924 Weekly Load Forecast ΗΕΠ Πρόβλεψη Φορτίου ΕΒΔΟΜΑΔΑ 24.09.2020 30.09.2020 23.09.2020
20200923 ISP1 WEEKLY LOAD FORECAST Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2020 23.09.2020 23.09.2020
20200924 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 24.09.2020 24.09.2020 23.09.2020
20200923 ISP1 RES FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2020 23.09.2020 23.09.2020
20200923 ISP1 LOAD FORECAST v1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Απαιτήσεις ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2020 23.09.2020 23.09.2020
20200924 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 24.09.2020 24.09.2020 23.09.2020
20200924 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 24.09.2020 24.09.2020 23.09.2020