Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Επάρκειας

Ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί ανάλυση της επάρκειας περιοχής ελέγχου του αξιολογώντας την πιθανότητα, οι προβλέψεις του συνόλου της παραγωγής εντός της περιοχής ελέγχου του και οι δυνατότητες διασυνοριακών εισαγωγών να καλύψουν τη συνολική προβλεπόμενη ζήτηση φορτίου εντός της περιοχής ελέγχου του βάσει διαφόρων επιχειρησιακών σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη το απαιτούμενο επίπεδο εφεδρειών ενεργού ισχύος.

1 - 20 από 60947 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20220926 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 26.09.2022 26.09.2022 25.09.2022 10:05
20220926 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 26.09.2022 26.09.2022 25.09.2022 10:00
20220926 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 26.09.2022 26.09.2022 25.09.2022 10:00
Reservoir Filling Rate 20220925 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 25.09.2022 25.09.2022 25.09.2022 08:35
ISP2 2022-09-25 20220924231333 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 25.09.2022 25.09.2022 25.09.2022 00:50
ISP1 2022-09-25 20220924183914 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 25.09.2022 25.09.2022 24.09.2022 20:20
ISP3 2022-09-24 20220924110001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 24.09.2022 24.09.2022 24.09.2022 12:30
20220925 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 25.09.2022 25.09.2022 24.09.2022 10:05
20220925 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 25.09.2022 25.09.2022 24.09.2022 10:00
20220925 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 25.09.2022 25.09.2022 24.09.2022 10:00
Reservoir Filling Rate 20220924 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 24.09.2022 24.09.2022 24.09.2022 08:35
ISP2 2022-09-24 20220923230001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 24.09.2022 24.09.2022 24.09.2022 00:30
ISP1 2022-09-24 20220923160330 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 24.09.2022 24.09.2022 23.09.2022 17:40
ISP3 2022-09-23 20220923110000 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2022 23.09.2022 23.09.2022 12:20
20220924 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 24.09.2022 24.09.2022 23.09.2022 10:05
20220924 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 24.09.2022 24.09.2022 23.09.2022 10:00
20220924 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 24.09.2022 24.09.2022 23.09.2022 10:00
Reservoir Filling Rate 20220923 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 23.09.2022 23.09.2022 23.09.2022 08:35
ISP2 2022-09-23 20220922230000 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2022 23.09.2022 23.09.2022 00:30
ISP1 2022-09-23 20220922161307 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 23.09.2022 23.09.2022 22.09.2022 17:50