Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Επάρκειας

Ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί ανάλυση της επάρκειας περιοχής ελέγχου του αξιολογώντας την πιθανότητα, οι προβλέψεις του συνόλου της παραγωγής εντός της περιοχής ελέγχου του και οι δυνατότητες διασυνοριακών εισαγωγών να καλύψουν τη συνολική προβλεπόμενη ζήτηση φορτίου εντός της περιοχής ελέγχου του βάσει διαφόρων επιχειρησιακών σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη το απαιτούμενο επίπεδο εφεδρειών ενεργού ισχύος.

1 - 20 από 58382 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
Ad-hoc ISP 2021-10-28 2021102810595 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.10.2021 28.10.2021 28.10.2021 12:00
20211029 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 29.10.2021 29.10.2021 28.10.2021 10:00
20211029 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 29.10.2021 29.10.2021 28.10.2021 10:00
20211029 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 29.10.2021 29.10.2021 28.10.2021 10:00
Reservoir Filling Rate 20211028 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 28.10.2021 28.10.2021 28.10.2021 08:09
ISP2 2021-10-28 20211027230001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.10.2021 28.10.2021 28.10.2021 00:30
ISP1 2021-10-28 20211027170054 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 28.10.2021 28.10.2021 27.10.2021 17:20
ISP3 2021-10-27 20211027110001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.10.2021 27.10.2021 27.10.2021 12:20
20211028 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 28.10.2021 28.10.2021 27.10.2021 10:05
20211028 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 28.10.2021 28.10.2021 27.10.2021 10:00
20211028 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 28.10.2021 28.10.2021 27.10.2021 10:00
Reservoir Filling Rate 20211027 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 27.10.2021 27.10.2021 27.10.2021 08:39
ISP2 2021-10-27 20211026230000 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.10.2021 27.10.2021 27.10.2021 00:30
ISP1 2021-10-27 20211026155617 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 27.10.2021 27.10.2021 26.10.2021 17:15
ISP3 2021-10-26 20211026110001 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 26.10.2021 26.10.2021 26.10.2021 12:20
20211027 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 27.10.2021 27.10.2021 26.10.2021 10:05
20211027 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 27.10.2021 27.10.2021 26.10.2021 10:00
20211027 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 27.10.2021 27.10.2021 26.10.2021 10:00
Reservoir Filling Rate 20211026 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 26.10.2021 26.10.2021 26.10.2021 08:29
Yearly ahead Water Usage Declaration 202110-202209 Προθεσμιακή Αγορά Δήλωση Χρήσης Νερών ΕΤΟΣ 01.11.2021 01.11.2022 26.10.2021 08:29