Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Επάρκειας

Ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί ανάλυση της επάρκειας περιοχής ελέγχου του αξιολογώντας την πιθανότητα, οι προβλέψεις του συνόλου της παραγωγής εντός της περιοχής ελέγχου του και οι δυνατότητες διασυνοριακών εισαγωγών να καλύψουν τη συνολική προβλεπόμενη ζήτηση φορτίου εντός της περιοχής ελέγχου του βάσει διαφόρων επιχειρησιακών σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη το απαιτούμενο επίπεδο εφεδρειών ενεργού ισχύος.

1 - 20 από 64364 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
20231209 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 09.12.2023 09.12.2023 08.12.2023 10:05
20231209 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 09.12.2023 09.12.2023 08.12.2023 10:00
20231209 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 09.12.2023 09.12.2023 08.12.2023 10:00
Reservoir Filling Rate 20231208 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 08.12.2023 08:35
ISP2 2023-12-08 20231207230849 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 08.12.2023 00:40
ISP1 2023-12-08 20231207180438 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 20:20
ISP3 2023-12-07 20231207110118 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 07.12.2023 12:20
20231208 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 10:05
20231208 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 10:05
20231208 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 08.12.2023 08.12.2023 07.12.2023 10:00
Reservoir Filling Rate 20231207 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 07.12.2023 08:35
ISP2 2023-12-07 20231206230044 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 07.12.2023 00:50
ISP1 2023-12-07 20231206171107 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 06.12.2023 19:05
ISP3 2023-12-06 20231206111347 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 06.12.2023 12:40
20231207 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 06.12.2023 10:05
20231207 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 06.12.2023 10:00
20231207 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 07.12.2023 07.12.2023 06.12.2023 10:00
Reservoir Filling Rate 20231206 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 06.12.2023 08:35
ISP2 2023-12-06 20231205231141 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 06.12.2023 00:30
ISP1 2023-12-06 20231205190347 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 06.12.2023 06.12.2023 05.12.2023 20:40