Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις Επάρκειας

Ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί ανάλυση της επάρκειας περιοχής ελέγχου του αξιολογώντας την πιθανότητα, οι προβλέψεις του συνόλου της παραγωγής εντός της περιοχής ελέγχου του και οι δυνατότητες διασυνοριακών εισαγωγών να καλύψουν τη συνολική προβλεπόμενη ζήτηση φορτίου εντός της περιοχής ελέγχου του βάσει διαφόρων επιχειρησιακών σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη το απαιτούμενο επίπεδο εφεδρειών ενεργού ισχύος.

1 - 20 από 55891 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Δημοσιεύτηκε
Ad-hoc ISP 2020-12-05 2020120419285 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2020 05.12.2020 04.12.2020 19:55
Ad-hoc ISP 2020-12-04 2020120417505 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.12.2020 04.12.2020 04.12.2020 18:15
Ad-hoc ISP 2020-12-04 2020120416463 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.12.2020 04.12.2020 04.12.2020 17:10
ISP1 2020-12-05 20201204162037 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 05.12.2020 05.12.2020 04.12.2020 16:50
Ad-hoc ISP 2020-12-04 2020120413582 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.12.2020 04.12.2020 04.12.2020 14:35
ISP3 2020-12-04 20201204120932 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.12.2020 04.12.2020 04.12.2020 12:35
20201205 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 05.12.2020 05.12.2020 04.12.2020 10:00
20201205 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 05.12.2020 05.12.2020 04.12.2020 10:00
20201205 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 05.12.2020 05.12.2020 04.12.2020 10:00
20201204 Reservoir Filling Rate 01 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 04.12.2020 04.12.2020 04.12.2020 08:50
ISP2 2020-12-04 20201204002906 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.12.2020 04.12.2020 04.12.2020 00:55
ISP1 2020-12-04 20201203151615 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 04.12.2020 04.12.2020 03.12.2020 16:55
Ad-hoc ISP 2020-12-03 2020120315464 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.12.2020 03.12.2020 03.12.2020 16:20
ISP3 2020-12-03 20201203121748 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.12.2020 03.12.2020 03.12.2020 12:45
20201204 DAILY AUCTION EXP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 04.12.2020 04.12.2020 03.12.2020 10:00
20201204 DAILY AUCTION IMP ATC ΗΕΠ Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς ATC ΗΜΕΡΑ 04.12.2020 04.12.2020 03.12.2020 10:00
20201204 LTNominations 01 ΗΕΠ Δηλώσεις Μακροχρονίων Δικαιωμάτων Μεταφοράς ΗΜΕΡΑ 04.12.2020 04.12.2020 03.12.2020 10:00
20201203 Reservoir Filling Rate 01 ΗΕΠ Βαθμός Πλήρωσης Ταμιευτήρων ΗΜΕΡΑ 03.12.2020 03.12.2020 03.12.2020 08:40
ISP2 2020-12-03 20201203000551 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.12.2020 03.12.2020 03.12.2020 00:45
Ad-hoc ISP 2020-12-03 2020120217585 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ISP) Αποτελέσματα ΔΕΠ ΗΜΕΡΑ 03.12.2020 03.12.2020 02.12.2020 18:30