Αριάδνη Interconnection

Η ΑΡΙΑΔΝΗ ΙNTERCONNECTION συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, είναι 100% θυγατρική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ορίστηκε ως ο φορέας κατασκευής και χρηματοδότησης του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτη-Αττική σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις 816/2018 και 838/2018 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Το έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής αποτελεί επί του παρόντος τη μεγαλύτερη επένδυση για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας που γίνεται στην Ελλάδα με στόχο τον τερματισμό της «ηλεκτρικής απομόνωσης» της Κρήτης από το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας και την κάλυψη των αυξημένων μελλοντικών αναγκών του νησιού.

Δείτε περισσότερα στο: http://www.ariadne-interconnection.gr