Κατασκευή Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Λαγκαδά - ΚΥΤ Φιλίππων

Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το Κέντρο Υπερψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Λαγκαδά με το ΚΥΤ Φιλίππων.

Το έργο αφορά στην κατασκευή εναέριας Γραμμής Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ με το ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, μήκους 110 km περίπου.

Οφέλη

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η επέκταση και η ενίσχυση του Συστήματος 400 kV προς την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με αποτέλεσμα την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς επιτρέπεται η απορρόφηση σημαντικής αιολικής παραγωγής της περιοχής, τη δυνατότητα απορρόφησης συμβατικής παραγωγής των νέων Θερμοηλεκτρικών σταθμών στην περιοχή της Θράκης και την ενίσχυση των διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες.