Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν. Εύβοια) - Άνδρος και Άνδρος - Τήνος

Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν. Εύβοια) - Άνδρος και Άνδρος - Τήνος

Το έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών για δύο διασυνδέσεις, που θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες διασυνδέσεις Άνδρος – Λιβάδι (Ν. Εύβοια) και Άνδρος – Τήνος.

Οφέλη

Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί σημαντική βελτίωση της αξιοπιστίας της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, που είναι έργο στρατηγικής εθνικής σημασίας, καθότι η διασύνδεση Λιβάδι – Άνδρος  και Άνδρος – Τήνος αποτελεί την δεύτερη οδό τροφοδότησης των Κυκλάδων από την ηπειρωτική χώρα μέσω της Εύβοιας. Με τη συμβολή στην ασφαλή και αξιόπιστη Διασύνδεση των Κυκλάδων με το ΕΣΜΗΕ και την αύξηση της μεταφορικής ικανότητας επιτυγχάνεται αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή με συνέπεια την μείωση των εκπομπών CO2 και αντικατάσταση των ρυπογόνων πετρελαϊκών μονάδων που λειτουργούν στα νησιά, με σύγχρονες περιβαλλοντικά φιλικές μονάδες φυσικού αερίου που λειτουργούν στην ηπειρωτική χώρα.