Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

Το έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής αποτελεί επί του παρόντος τη μεγαλύτερη επένδυση για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας που γίνεται στην Ελλάδα με στόχο τον τερματισμό της «ηλεκτρικής απομόνωσης» της Κρήτης από το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας και την κάλυψη των αυξημένων μελλοντικών αναγκών του νησιού.

Διαδρομή του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Η διαδρομή της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης θα ξεκινήσει από τον Σταθμό Μετατροπής ΕΡ/ΣΡ Αττικής, πλησίον του ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Από εκεί δύο (2) καλώδια HVDC οδεύουν υπόγεια έως το σημείο προσαιγιάλωσης στην Πάχη Μεγάρων.

Στην Πάχη Μεγάρων, τα δύο (2) καλώδια ποντίζονται στη θάλασσα και συνεχίζουν την υποθαλάσσια διαδρομή τους έως το σημείο προσαιγιάλωσης της Κορακιάς στην Κρήτη.

Από την Κορακιά, τα δύο (2) καλώδια οδεύουν προς τον τερματικό Σταθμό Μετατροπής ΣΡ/ΕΡ Δαμάστας και τελικά η διασύνδεση με το δίκτυο της Κρήτης ολοκληρώνεται μέσω του νέου υποσταθμού GIS Δαμάστας.

Για τη λειτουργία του συστήματος, θα λάβει χώρα η εγκατάσταση δυο (2) σταθμών ηλεκτροδίων, ο ένας στη νησίδα Σταχτορρόη Αττικής και ο δεύτερος στην Κορακιά Ηρακλείου.

Η διασύνδεση Κρήτη-Αττική περιλαμβάνεται στο «top 5» των πιο καινοτόμων έργων διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος (VC) πανευρωπαϊκά.

Συγκεκριμένα:

- Χρησιμοποιείται τάση 500 KV DC και η πλέον σύγχρονη τεχνολογία (Voltage SourceConverter - VSC).

- Αποτελεί την πρώτη διασύνδεση συνεχούς ρεύματος στη Μεσόγειο που αξιοποιεί την υπερσύγχρονη τεχνολογία μετατροπέων VSC.

- Βρίσκεται στην πρώτη 3άδα υποβρύχιων διασυνδέσεων με το μεγαλύτερο βάθος παγκοσμίως.

- Αποτελεί τη νησιωτική διασύνδεση με τη μεγαλύτερη ισχύ (1.000 MW) παγκοσμίως, μαζί με τη Σαρδηνία.

- Αποτελεί τη μοναδική διασύνδεση για την οποία έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές καλωδίων στην Ευρώπη.

Οφέλη
  • Αξιόπιστη και σταθερή λειτουργία του ενεργειακού δικτύου της Κρήτης με σημαντικά οφέλη στον τουρισμό και γενικά στην οικονομική δραστηριότητα.
  • Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην Κρήτη λόγω της σταδιακής μείωσης παραγωγής ενέργειας από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς.
  • Μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας.
  • Μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ για όλους τους καταναλωτές.
  • Εκμετάλλευση του Αιολικού, Ηλιακού και άλλου ΑΠΕ δυναμικού της Κρήτης.
  • Μείωση της αναγκαιότητας διατήρησης Εφεδρικών Μονάδων.
  • Μείωση των αερίων του Θερμοκηπίου.
  • Μείωση της πετρελαϊκής εξάρτησης της χώρας.
espa