Ανατολικός Διάδρομος 400 kV Πελοπόννησου

Επέκταση Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο

Με τα σημερινά επίπεδα φορτίου, η περιοχή της Πελοποννήσου είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους εξαγωγική. Από το έτος 2005 η περιοχή της Πελοποννήσου παρουσιάζει κατά τις βραδινές ώρες τοπικό μέγιστο της τάξης των 1000 MW.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Πελοπόννησος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή για την ευστάθεια των τάσεων του Νοτίου Συστήματος εάν υπάρξει απώλεια της παραγωγής στην περιοχή. Επιπρόσθετα, η σύνδεση της Πελοποννήσου με το υπόλοιπο Σύστημα γίνεται αποκλειστικά με γραμμές 150 kV, μειωμένης, συνεπώς, ικανότητας μεταφοράς. Πιο συγκεκριμένα, η Πελοπόννησος έως και σήμερα συνδέεται:

  • με την Αττική μέσω τριών Γραμμών Μεταφοράς 150 kV βαρέος τύπου διπλού κυκλώματος και
  • με τη Δυτική Ελλάδα μέσω δύο υποβρυχίων καλωδίων 150 kV.

Στην περιοχή είναι σε κανονική λειτουργία η νέα μονάδα Μεγαλόπολη V και επιπλέον αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντική ισχύς από νέους Σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ.

Με αυτά τα δεδομένα, η δραστική αντιμετώπιση των ενδεχομένων προβλημάτων των τάσεων (με ευεργετικά αποτελέσματα σε ολόκληρο το Νότιο Σύστημα) και ιδίως του ζητήματος της απορρόφησης της παραγόμενης ισχύος από τους Σταθμούς παραγωγής οι οποίοι αναμένεται να αναπτυχθούν στην περιοχή, επιτυγχάνεται με την επέκταση του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο.

 

Ανατολικός Διάδρομος (Μεγαλόπολη – Κόρινθος – Αττική)
Βασικός κόμβος του Ανατολικού Διαδρόμου είναι το Κέντρο Υψηλής Τάσης  Κορίνθου, το οποίο προβλέπεται να συνδεθεί στο Σύστημα 400 kV ως εξής:

  • Με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου μέσω μίας νέας διπλής Γ.Μ. 2Β’Β’/400 kV, η οποία θα οδεύσει παράλληλα με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 2Β/150 kV Κόρινθος - ΚΥΤ Κουμουνδούρου ή θα κατασκευαστεί στη θέση της προαναφερθείσας Γ.Μ.
  • Με το νέο ΚΥΤ Μεγαλόπολης μέσω μίας νέας διπλής Γραμμή Μεταφοράς 2Β’Β’/400 kV.

 

Υπογραφή

Οφέλη
  • Η επέκταση του Συστήματος 400 kV προς τη Μεγαλόπολη (με τη δημιουργία στη συνέχεια βρόχου 400 kV Πάτρα - Μεγαλόπολη - Κόρινθος) αυξάνει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς προς και από την Πελοπόννησο, δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ΑΠΕ και θερμικών Σταθμών.
  • Βελτιώνει σημαντικά το περιθώριο της ευστάθειας των τάσεων για το Νότιο Σύστημα και εξασφαλίζει την Πελοπόννησο σε οποιονδήποτε συνδυασμό συνθηκών παραγωγής και φορτίου.
  • Συνδέει ισχυρά το κέντρο παραγωγής Μεγαλόπολης με τις περιοχές υψηλού φορτίου (Αττική και περιοχή Πάτρας).
  • Συμβάλλει στην επίτευξη ισοβαρούς ανάπτυξης των Συστημάτων Παραγωγής και Μεταφοράς στο Νότιο Σύστημα.
  • Συμβάλλει στον περιορισμό των συνολικών απωλειών του ΕΣΜΗΕ.
Χρονοδιάγραμμα του έργου
2021
Εκτιμώμενη ολοκλήρωση έργου
05/2019
Ολοκλήρωση συμβασιοποίησης