Ανακατασκευή ΚΥΤ Κουμουνδούρου

H ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου Αττικής είναι ένα έργο «με το κλειδί στο χέρι», με αντικείμενο την αντικατάσταση και επέκταση του υπάρχοντος διακοπτικού εξοπλισμού 150 kV και 400 kV με σύγχρονο εξοπλισμό τεχνολογίας κλειστού τύπου (GIS), την προσθήκη δύο νέων αυτομετασχηματιστών ισχύος και πέντε αυτεπαγωγών αντιστάθμισης.

Το νέο ΚΥΤ θα τροφοδοτεί 21 γραμμές 150 kV και 4 γραμμές 400 kV, αναλαμβάνοντας μεγάλο μέρος του φορτίου στο λεκανοπέδιο Αθηνών.

Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ελέγχου, προστασίας, μετρήσεων, σημάνσεων και τηλεπικοινωνίας με το απομακρυσμένο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ, το οποίο θα καλύπτει όλο τον εξοπλισμό 400/150/30kV, υφιστάμενο και νέο.

Πρόκειται για μία νέα νευραλγική υποδομή του Συστήματος Μεταφοράς στην οποία θα διασυνδεθεί το καλώδιο συνεχούς ρεύματος μεταξύ Αττικής-Κρήτης (μέσω του υπό κατασκευή Σταθμού Μετατροπής Κουμουνδούρου) καθώς και ο Ανατολικός Διάδρομος Πελοποννήσου (Μεγαλόπολη-Κόρινθος-Αττική).

Με την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, το έργο θα βελτιώσει την αξιοπιστία τροφοδότησης των φορτίων της Δυτικής Αττικής, θα συμβάλλει στον περιορισμό των συνολικών απωλειών του ΕΣΜΗΕ και με την επέκταση του υπάρχοντος συστήματος θα δημιουργήσει  ισχυρή σύνδεση μεταξύ των κέντρων παραγωγής και περιοχών υψηλού φορτίου στο Λεκανοπέδιο της Αττικής

Χρηματοδοτικά, το έργο έχει προταθεί από την ελληνική πλευρά για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης μαζί με τη νέα Γραμμή μεταφοράς Κόρινθος-Κουμουνδούρος για 30 εκατ. ευρώ.

 

Οφέλη

Βελτιώνει την αξιοπιστία τροφοδότησης των φορτίων της Δυτικής Αττικής.

Δημιουργεί ισχυρή σύνδεση μεταξύ των κέντρων παραγωγής και περιοχών υψηλού φορτίου στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Συμβάλλει στον περιορισμό των συνολικών απωλειών του ΕΣΜΗΕ.

Χρονοδιάγραμμα του έργου
4/21
Συμβασιοποίηση
9/23
Εκτιμώμενη Ολοκλήρωση