Διασύνδεση Κυκλάδων Δ’ Φάση Σαντορίνη-Φολέγανδρος-Μήλος-Σέριφος

Η Δ’ Φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων ολοκληρώνει ένα πολυσύνθετο και μεγαλεπήβολο έργο με στόχο την ενεργειακή ενσωμάτωση του νησιωτικού συμπλέγματος στο ηπειρωτικό σύστημα, με οφέλη τόσο για τα νησιά όσο και για την εθνική οικονομία γενικότερα.

Ο  σχεδιασμός του έργου  βασίσθηκε  στα  συμπεράσματα  διερεύνησης εναλλακτικών ηλεκτροδότησης των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ), από Επιτροπή αποτελούμενη από αρμόδια στελέχη των ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΣΦΑ.

Από το σχετικό πόρισμα προέκυψε ότι η υλοποίηση του έργου αποτελεί την οικονομοτεχνικά βέλτιστη λύση για την αξιόπιστη τροφοδότησή των νησιών ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης, με χωροθετήσεις των Υποσταθμών σε κατάλληλα σημεία, ώστε να περιοριστεί -κατά το δυνατό- η κατασκευή εκτενούς δικτύου γραμμών μεταφοράς.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Νότιων και Δυτικών Κυκλάδων με το ΕΣΜΗΕ  θα πραγματοποιηθεί μέσω υποβρυχίων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος,  μήκους περίπου 353,2 χλμ. και  υπογείων  καλωδίων  εναλλασσόμενου ρεύματος,  μήκους  περίπου 19,6 χλμ.

Την εκκίνηση της Δ΄ Φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων σηματοδότησε η προκήρυξη εντός του 2020 του διαγωνισμού για τη διασύνδεση της Νάξου με την Σαντορίνη, μέσω  της  οποίας  θα  τροφοδοτηθεί  ακτινικά  -σε  πρώτη  φάση-  το σημαντικότερο μέρος του φορτίου των νησιών που προορίζονται να διασυνδεθούν, αποτελώντας παράλληλα ένα κρίσιμο βήμα για την πραγματοποίηση του υπόλοιπου έργου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024.

 

Ο βασικός σχεδιασμός της ηλεκτρικής διασύνδεσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

1. Νάξος–Σαντορίνη: Διασύνδεση  με  υποβρύχιο  τριπολικό  καλώδιο  Ε.Ρ.  XLPE  150 kV,  ονομαστικής ικανότητας 200 MVA.

2. Σαντορίνη –Φολέγανδρος: διασύνδεση με υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. XLPE 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200 MVA.

3. Φολέγανδρος –Μήλος: διασύνδεση  με  υποβρύχιο  τριπολικό  καλώδιο  Ε.Ρ.  XLPE  150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200 MVA.

4. Μήλος –Σέριφος: διασύνδεση με υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. XLPE 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200 MVA.

5. Σέριφος–Λαύριο: διασύνδεση με υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. XLPE 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200 MVA.

6. Κατασκευή 4 νέων υποσταθμών 150/20 kV κλειστού τύπου GIS στα νησιά Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο, Σέριφο.

Η  χρηματοδότηση για  την  κατασκευή του  υπό  μελέτη  έργου  θα  πραγματοποιηθεί  από  κρατικά  και κοινοτικά κονδύλια, ενώ η λειτουργία του έργου θα χρηματοδοτείται από τον ΑΔΜΗΕ.

Greece 2.0
Οφέλη

Το έργο πρόκειται να μειώσει περαιτέρω τις χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για όλους τους καταναλωτές ενώ θα μειώσει σημαντικά και τις εκπομπές  αερίων  ρύπων. 

Δημιουργεί έναν πρόσθετο ισχυρό δρόμο τροφοδότησης του συγκροτήματος των Κυκλάδων από το ΕΣΜΗΕ.

Λόγω της αυξημένης μεταφορικής ικανότητας ενισχύεται σημαντικά η δυνατότητα ανάπτυξης ΑΠΕ επί των διασυνδεόμενων νησιών.

Το έργο θα συνεισφέρει δραστικά στην ολική ή μερική επίλυση της πλειοψηφίας των ζητημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής των Νοτίων και Δυτικών Κυκλάδων, που συνοψίζονται στα εξής: α) Στο  μεταβλητό  κόστος  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας,  λόγω  της  χρήσης  πετρελαίου  στους σταθμούς παραγωγής β) Στο μεγάλο ετήσιο ρυθμό αύξησης του φορτίου των νήσων, γ) Στα προβλήματα ευστάθειας που μπορεί να δημιουργήσει η διείσδυση ΑΠΕ και στο χαμηλό επίπεδο αξιοπιστίας τροφοδότησης, ειδικά σε περιπτώσεις βλαβών στο σύστημα παραγωγής.

Χρονοδιάγραμμα του έργου
2024
Εκτιμώμενη ολοκλήρωση έργου
12/2020
Προκήρυξη διαγωνισμού