Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής

Η Διεύθυνση Στρατηγικής & Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος & Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ.

Η Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος & Στρατηγικής και αποστολή της είναι η υλοποίηση των Έργων Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). 

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της ΔΝΕΜ επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στα εξής:

Περιγραφή

Η Διεύθυνση Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΔΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2014 κατά τα πρότυπα παρόμοιων Διευθύνσεων Ευρωπαϊκών Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (TSOs) τοποθετώντας την εταιρεία σε μια λίστα εταιρειών του Ελλαδικού αλλά και του Ευρωπαϊκού χώρου που διαθέτουν αυτόνομη και ξεχωριστή Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας στα πρότυπα ενός R&D τμήματος.