Διεύθυνση Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΔΕΤΑ)

Περιγραφή

Οι Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΣΜ) της Ευρώπης καλούνται να απαντήσουν στη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία τους, δηλαδή την Ενεργειακή Μετάβαση του Ηλεκτρικού Συστήματος. 

Η μετατόπιση των προτεραιοτήτων των κοινωνιών προς μια κατεύθυνση βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και η τεχνολογική πρόοδος δίνουν συνεχώς ώθηση στις προσπάθειες για το μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα από ένα σύστημα βασιζόμενο στην παραγωγή και κατανάλωση ορυκτών ενεργειακών πόρων, σε ένα σύστημα βασιζόμενο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αυτή η κοινωνική και τεχνολογική τάση αποτελεί και την ουσία της Ενεργειακής Μετάβασης. 

Η κύρια επιδίωξη αυτής της προσπάθειας είναι η απαλλαγή από τον άνθρακα και η ενθάρρυνση της παραγωγής από ΑΠΕ, ενδυναμώνοντας τους καταναλωτές ώστε να εξελιχθούν σε ενεργό κομμάτι του ενεργειακού συστήματος.  

Η νέα εποχή του Ηλεκτρικού Συστήματος είναι φυσικό να δημιουργεί και τις αντίστοιχες προκλήσεις για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αρχικά, το μίγμα παραγωγής γίνεται πιο διεσπαρμένο, στοχαστικό και λιγότερο ρυπογόνο. Η αλλαγή αυτή επιτάσσει την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων τεχνολογιών μεταφοράς και αποθήκευσης, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη δημιουργία τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων και καταναλωτών με δυνατότητα περιορισμένης παραγωγής. Επιπλέον, το Ηλεκτρικό Σύστημα σταδιακά έρχεται πιο κοντά και περιπλέκεται με άλλους τομείς. Αναδεικνύεται, χάρη στη ροπή αυτή, ο κεντρικός ρόλος που καταλαμβάνουν πλέον τα δίκτυα, αλλά και η απαίτηση για βελτιστοποίηση της συνεργασίας των τελικών καταναλωτών. Οι λύσεις στις παραπάνω προκλήσεις θα πρέπει να επιτυγχάνονται σε μικρό χρόνο και με υψηλή ακρίβεια. Για το λόγο αυτό ιδιαίτερο βάρος αποκτά και η ψηφιοποίηση του Ενεργειακού Τομέα. 

Συνεπώς, οι ΔΣΜ χρειάζονται τμήματα με σκοπό τη διαχείριση των προκλήσεων της Ενεργειακής Μετάβασης. Η Διεύθυνση Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΔΕΤΑ) του ΑΔΜΗΕ, ως τέτοια αντιλαμβάνεται την αποστολή της. Παρέχοντας καταρτισμένο προσωπικό και εξειδικευμένη γνώση, η ΔΕΤΑ, μπορεί να συστήσει σύγχρονες τεχνολογίες, μεθόδους και υπηρεσίες στην υπόλοιπη εταιρία. Υποστηρίζει και αναπτύσσει το οικοσύστημα καινοτομίας της Ελλάδας, προωθώντας συνεργασίες με Πανεπιστήμια, νέους και νέες ερευνητές/τριες, άλλους Ευρωπαίους Διαχειριστές και τον ENTSO-E, καθώς και ερευνητικά κέντρα, start ups, ΜΜ επιχειρήσεις και βιομηχανίες στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών, Εθνικών και Εσωτερικών έργων. 

Η ΔΕΤΑ προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στους παρακάτω πυλώνες: 

Οι υπηρεσίες και η συνεισφορά της ΔΕΤΑ ωστόσο, δεν επικεντρώνονται απλά γύρω από τον ΑΔΜΗΕ και τις ανάγκες του Συστήματος Μεταφοράς, αλλά ωφελούν και το σύνολο του Ηλεκτρικού Συστήματος με όρους ενεργειακής επάρκειας, καλύτερης και αποδοτικότερης ενσωμάτωσης ΑΠΕ, περιβαλλοντικής προστασίας, βελτιστοποίησης της χρήσης των υποδομών, ενισχυμένης συμμετοχής των καταναλωτών και βελτίωσης των υπηρεσιών προς αυτούς.

Για εμάς, η καινοτομία σημαίνει τη διεύρυνση των οριζόντων για συνεργασία και ανάπτυξη με τον έξω κόσμο χάρη στην επικοινωνία μας με τους συμμετέχοντες στο οικοσύστημα καινοτομίας για την επίτευξη προστιθέμενης αξίας για την Εταιρία, το Ηλεκτρικό Σύστημα και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Σημαντικοί Δείκτες

drtd_presentationGR

 

 

Έργα

enorasis_star5g_mainONENET_mainsynergy_mainenflatecroppedfarcross300300synergiescroppedelectroncroppeds5grid_mainCoordinet_mainEasyRES_mainCB_mainFTS_mainsdn_main

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43  Αθήνα

Μωραΐτης Ιωάννης

Διευθυντής

Τηλ  210 9466870

E- mail  i.moraitis@admie.gr