24.10.2022

Επέκταση ετήσιας συντήρησης ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ

Επέκταση ετήσιας συντήρησης ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η ετήσια συντήρηση της μονάδας ΑΗΣ Μελίτης επεκτείνεται έως τις 08/11/2022.