ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του 2ετούς πλάνου Συντήρησης Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 3.11, του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, έχουν δημοσιευτεί τα Προγράμματα Συντήρησης Μονάδω

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού HERON S.A., η προγραμματισμένη για το διάστημα 13/10/2023 έως 19/10/2023 ετήσια συντήρηση της μονάδας ΗΡΩΝ CC, ακυρώνεται.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ΔΕΗ Α.Ε. και HERON S.A., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2023 (version 6), το οποίο θα βρείτε εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η ετήσια συντήρηση του αεριοστροβίλου GT2 της μονάδας ΑΗΣ Λαυρίου 4, επεκτείνεται έως τις 04/06/2023.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η μονάδα ΑΗΣ Αλιβερίου 5 θα βρίσκεται σε συντήρηση κατά το διάστημα 03/06/2023 έως 08/06/2023.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΗΡΩΝ Α.Ε., το πρόγραμμα ετήσιας συντήρησης των μονάδων Ήρων 1, Ήρων 2 και Ήρων 3 τροποποιείται ως εξής:

  • Ήρων 1: 23/09/2023 έως 07/10/2023
  • Ήρων 2: 20/03/2023 έως 22/03/2023
  • Ήρων 3: 23/03/2023 έως 25/03/2023