ΛΙΓΝΙΤΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του 2ετούς πλάνου Συντήρησης Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 3.11, του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, έχουν δημοσιευτεί τα Προγράμματα Συντήρησης Μονάδω

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού HERON S.A., η προγραμματισμένη για το διάστημα 13/10/2023 έως 19/10/2023 ετήσια συντήρηση της μονάδας ΗΡΩΝ CC, ακυρώνεται.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ΔΕΗ Α.Ε. και HERON S.A., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2023 (version 6), το οποίο θα βρείτε εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του 2ετούς πλάνου Συντήρησης Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 3.11, του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, έχουν δημοσιευτεί τα Προγράμματα Συντήρησης Μονάδων για τα επόμενα δύο (2) Ημερολογιακά Έτη.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η ετήσια συντήρηση της μονάδας ΑΗΣ Μελίτης επεκτείνεται έως τις 08/11/2022.

Λόγω αναγκαίων εργασιών στο Σύστημα Μεταφοράς και συγκεκριμένα στη Γ.Μ. 150kV Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α, από την Παρασκευή 18/2/2022 έως την Τρίτη 22/2/2022, ενδέχεται να τεθούν περιορισμοί που δύναται να επηρεάσουν την παραγωγή των Μονάδων της περιοχής.