Διασύνδεση Κυκλάδων Γ’ Φάση-Ενίσχυση Σύρου

Το έργο αποτελεί μέρος της επιδοτούμενης πράξης "Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης - Φάσεις Α΄, Β΄ και Γ΄, τα συνολικά στοιχεία της οποίας εμφανίζονται στο: https://www.admie.gr/erga/erga-diasyndeseis/diasyndesi-kykladon-me-ipeirotiko-diasyndedemeno-systima-ypsilis-tasis . 

Η Γ’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Διασύνδεσης με την πόντιση και του δεύτερου καλωδίου Λαυρίου - Σύρου, καθώς και με τα απαιτούμενα έργα σύνδεσης στο Λαύριο και στη Σύρο.

Στόχος της Γ’ Φάσης είναι η εξασφάλιση  αξιοπιστίας για όλες τις λειτουργικές συνθήκες, ανάλογα και με την εξέλιξη της ζήτησης των διασυνδεομένων νησιών. 

Η Γ’ Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων και η έναρξη της λειτουργίας της δεύτερης Καλωδιακής γραμμής Μεταφοράς μεταξύ Λαυρίου και Σύρου, ολοκληρώθηκε τον Οκτωβρίου του 2020.

Οφέλη
  • Βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος που εγκαταστάθηκε στις Κυκλάδες με την Α’ και Β’ Φάση Διασύνδεσής τους. 
  • Δυνατότητα τροφοδότησης των διασυνδεδεμένων νησιών ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες (περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, βλάβη σε καλώδιο).
  • Ενίσχυση της δυνατότητας εξέλιξης της Διασύνδεσης Κυκλάδων (Δ’ Φάση).
  • Επαρκής και αξιόπιστη τροφοδότηση των νήσων που πρόκειται να διασυνδεθούν στο άμεσο μέλλον.
  • Εξασφάλιση πιθανής εκμετάλλευσης του αιολικού και ηλιακού δυναμικού των νησιών με ανάπτυξη Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.
Χρονοδιάγραμμα του έργου
10/2020
Ολοκλήρωση έργου
11/2018
Ολοκλήρωση συμβασιοποίησης