Διασύνδεση Κυκλάδων Β' Φάση Άνδρος-Τήνος-Νάξος

Το έργο της Β' φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων αποτελεί μέρος της επιδοτούμενης πράξης "Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης - Φάσεις Α΄, Β΄ και Γ΄, τα συνολικά στοιχεία της οποίας εμφανίζονται  στο: https://www.admie.gr/erga/erga-diasyndeseis/diasyndesi-kykladon-me-ipeirotiko-diasyndedemeno-systima-ypsilis-tasis . 

Η αναβάθμιση της υφιστάμενης καλωδιακής σύνδεσης Άνδρος - Λιβάδι (Νότιος Εύβοια)  και Άνδρος - Τήνος αποτελεί ξεχωριστή επιδοτούμενη πράξη, τα στοιχεία της οποίας εμφανίζονσται στο: https://www.admie.gr/erga/erga-diasyndeseis/antikatastasi-ypobryhion-kalodion-libadi-n-eyboia-andros-kai-andros-tinos

 

Το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων αφορά στη διασύνδεση της Σύρου, της Μυκόνου, της Πάρου και της Νάξου με το ΕΣΜΗΕ και την ενίσχυση της διασύνδεσης του συγκροτήματος των Άνδρου - Τήνου και έχει χαρακτηρισθεί με Υπουργική Απόφαση (Νοέμβριος 2006) ως έργο «γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας».

Το έργο αποσκοπεί αφενός στην αύξηση της αξιοπιστίας τροφοδότησης των διασυνδεομένων νησιών και αφετέρου στη μείωση του κόστους παραγωγής (υποκατάσταση πετρελαίου με άλλες πηγές ενέργειας, σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ενεργειακού μείγματος ηλεκτροπαραγωγής στην Ηπειρωτική Χώρα).

Ο σχεδιασμός του έργου βασίσθηκε στα συμπεράσματα της μελέτης της Ομάδας Εργασίας (2005) με συμμετοχή των στελεχών του πρώην ΔΕΣΜΗΕ, της ΔΕΗ (Γενικές Διευθύνσεις Διανομής και Μεταφοράς) και της ΡΑΕ, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις και τις επικαιροποιήσεις. Ο σχεδιασμός διαμορφώθηκε με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης επί των νησιών. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι νέοι Υ/Σ επί των νησιών έχουν χωροθετηθεί πλησίον του αιγιαλού ώστε να αποφευχθεί η κατασκευή εναέριων Γ.Μ. επί των νησιών, ενώ η διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους και με το Ηπειρωτικό Σύστημα προβλέπεται να γίνει μέσω υποβρυχίων καλωδιακών συνδέσεων

Η Β’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 με τη διασύνδεση της Νάξου στο Σύστημα Υψηλής Τάσης. Αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους υποέργα:

  • Σύνδεση Πάρου - Νάξου με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο μήκους 7,6 km.
  • Σύνδεση Νάξου - Μυκόνου με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο μήκους 40 km.
  • Νέος Υποσταθμός GIS επί της Νάξου, καθώς και τα έργα σύνδεσης στους Υποσταθμούς Πάρου και Μυκόνου.

Παράλληλα με τη Β’ Φάση, προγραμματίστηκε και η αναβάθμιση της υφιστάμενης καλωδιακής σύνδεσης Άνδρος - Λιβάδι (Νότιος Εύβοια) μήκους 14,5 km και Άνδρος - Τήνος μήκους 4km με την εγκατάσταση νέων υποβρυχίων καλωδίων σε αντικατάσταση των υφιστάμενων καλωδίων ελαίου. Το έργο της αναβάθμισης ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020.

Οφέλη
  • Eξοικονόμηση των δαπανών για το καύσιμο και αποφυγή επενδύσεων μεγάλου κόστους για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των τοπικών Σταθμών παραγωγής,  
  • Περιορισμός και μακροπρόθεσμα εξάλειψη των αέριων ρύπων και των συνεπαγόμενων δαπανών.Δραστικός περιορισμός της όχλησης η οποία προκαλείται από τη συνεχή λειτουργία των τοπικών Σταθμών,
  • Καλύτερη εκμετάλλευση του υψηλού δυναμικού ΑΠΕ των νησιών, κυρίως του πολύ υψηλού αιολικού δυναμικού
  • Διεύρυνση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας συμπεριλαμβάνοντας τα διασυνδεόμενα νησιά.
Χρονοδιάγραμμα του έργου
09/2020
Ολοκλήρωση έργου
07/2018
Ολοκλήρωση συμβασιοποίησης