Διασύνδεση Κυκλάδων Α’ Φάση Πάρος-Σύρος-Μύκονος

Το έργο αποτελεί μέρος της επιδοτούμενης πράξης "Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης - Φάσεις Α΄, Β΄ και Γ΄, τα συνολικά στοιχεία της οποίας εμφανίζονται στο: https://www.admie.gr/erga/erga-diasyndeseis/diasyndesi-kykladon-me-ipeirotiko-diasyndedemeno-systima-ypsilis-tasis

Η υλοποίηση της Α’ Φάσης ολοκληρώθηκε τους πρώτους μήνες του 2018. Έως τότε και σύμφωνα με τις προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη των Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής και την εξέλιξη της ζήτησης στα προς διασύνδεση νησιά των Κυκλάδων, η υφιστάμενη και η προγραμματισμένη νέα παραγωγή στους ΑΣΠ των Κυκλάδων επαρκούσε για να καλύψει με ασφάλεια τη ζήτηση της ισχύος στα προς διασύνδεση νησιά.

Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο σχεδιασμό, η Α’ Φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο, καθώς και με τα νησιά της Πάρου, της Μυκόνου και της Τήνου. Έπειτα από την ολοκλήρωσή της, οι μονάδες των ΑΣΠ τέθηκαν σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών και τα φορτία των νησιών τροφοδοτούνται πλέον από το ΕΣΜΗΕ (τα φορτία της Άνδρου - Τήνου τροφοδοτούνται ήδη από το ΕΣΜΗΕ μέσω της Γραμμής Μεταφοράς η οποία συνδέει τη Ν. Εύβοια με την Άνδρο).

Συγκεκριμένα, η Α’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους υποέργα:

 • Αρχική σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. 150 kV ονομαστικής ικανότητας 200 MVA, μήκους 108 km.
 • Σύνδεση της Σύρου με το βόρειο άκρο της Τήνου με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. 150 kV ονομαστικής ικανότητας 200 MVA, μήκους 33 km.
 • Ακτινική τροφοδότηση της Πάρου από τη Σύρο με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. 150 kV ονομαστικής ικανότητας 140 MVA, μήκους 46 km.
 • Ακτινική τροφοδότηση της Μυκόνου από τη Σύρο με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. 150 kV ονομαστικής ικανότητας 140 MVA, μήκους 35 km.
 • Κατασκευή των Υποσταθμών GIS επί της Σύρου, Πάρου και Μυκόνου, (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης πηνίων, πυκνωτών και SVC επί της Σύρου, πηνίων και πυκνωτών επί της Πάρου) καθώς και των απαιτούμενων έργων σύνδεσης στο Λαύριο (GIS με έναν ΑΜ/Σ και πύλες) και στο σημείο ζεύξεως επί της Τήνου. Εκτός του σκοπού της σύνδεσης του καλωδίου Λαυρίου - Σύρου, ο Υ/Σ Ζεύξης GIS 150 kV στο Λαύριο θα χρησιμοποιηθεί και για την εκτροπή σε αυτόν όλων των αναχωρήσεων 150 kV του υφιστάμενου υπαίθριου Υ/Σ 150 kV του Λαυρίου.
  Με την εκτροπή αυτή επιτυγχάνονται τα εξής:
  1. Ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ των Συστημάτων 400 kV και 150 kV στο συγκρότημα του Λαυρίου (μέσω του υφιστάμενου και του νέου ΑΜ/Σ), η οποία θα αυξήσει την αξιοπιστία του Συστήματος της ευρύτερης περιοχής, θεωρώντας την απόσυρση των μονάδων Ι, ΙΙΙ (οριστική) και ΙΙ (επικείμενη) του ΑΗΣ Λαυρίου.
  2. Μεγαλύτερη αξιοπιστία στη διασύνδεση των Κυκλάδων έπειτα από την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης, καθώς σε περίπτωση απώλειας του ενός ΑΜ/Σ, η σύνδεση Λαυρίου - Σύρου παραμένει ενεργή μέσω του δεύτερου ΑΜ/Σ.
  3. Παρέχεται η δυνατότητα να εξυπηρετηθεί η δεύτερη σύνδεση Λαυρίου - Σύρου (Γ’ Φάση) χωρίς επιπλέον ΑΜ/Σ.
  4. Εκτός των προαναφερθέντων, είναι δυνατό να μετατεθεί για το μέλλον η προσθήκη νέων πυλών 400 kV στο ΚΥΤ Λαυρίου GIS 400 kV.
Οφέλη
 • Η Α’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων διασφαλίζει τη διακίνηση της ισχύος από το ΕΣΜΗΕ προς τη Σύρο για ισχύ έως 170 MW περίπου σε περίπτωση απώλειας του καλωδίου Λαύριο - Σύρος. Αυτό το μέγεθος της διακινούμενης ισχύος εν γένει επαρκεί για να καλύψει την ισχύ της ζήτησης των νησιών για τον προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του έργου. 
   
Χρονοδιάγραμμα του έργου
2018
Το έργο ολοκληρώθηκε