ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν των τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ΗΡΩΝ Α.Ε., ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και ELPEDISON S.A., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων (version 10), το οποίο θα βρείτε εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η συντήρηση του ατμοστροβίλου (ST) της μονάδας Αλουμίνιο, αναβάλλεται.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η συντήρηση του αεριοστροβίλου Νο2 (GT2) της μονάδας ΑΗΣ Κομοτηνής, επεκτείνεται έως και την Παρασκευή 18/06/2021.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η συντήρηση του αεριοστροβίλου Νο2 (GT2) της μονάδας ΑΗΣ Κομοτηνής, επεκτείνεται έως και την Τρίτη 15/06/2021.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η συντήρηση της μονάδας Korinthos Power, επεκτείνεται έως και την Κυριακή 23/05/2021.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ELPEDISON S.A., η συντήρηση της μονάδας Elpedison Thess, θα πραγματοποιηθεί μόνο την 08/04/2021 και η μονάδα θα είναι διαθέσιμη από τις 09/04/2021.