ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ELPEDISON S.A., η ετήσια συντήρηση της μονάδας Elpedison Thess επεκτείνεται έως τις 05/06/2022.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ELPEDISON S.A., η έναρξη της ετήσιας συντήρησης της μονάδας Elpedison Thess αναβάλλεται προσωρινά. Νέο διάστημα συντήρησης 05/05/2022 έως 03/06/2022.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η ετήσια συντήρηση της μονάδας Protergia CC επεκτείνεται έως τις 05/05/2022.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η ετήσια συντήρηση της μονάδας Korinthos Power επεκτείνεται έως τις 20/04/2022.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., θα διεξαχθεί έκτακτη συντήρηση του αεριοστροβίλου (GT2) της μονάδας ΑΗΣ Κομοτηνής κατά το διάστημα 28/04/2022 - 08/05/2022.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ELPEDISON S.A., ΗΡΩΝ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2022 (version 4), το οποίο θα βρείτε εδώ.