ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του 2ετούς πλάνου Συντήρησης Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 3.11, του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, έχουν δημοσιευτεί τα Προγράμματα Συντήρησης Μονάδω

Λόγω αναγκαίων εργασιών στο Σύστημα Μεταφοράς και συγκεκριμένα:

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού HERON S.A., η προγραμματισμένη για το διάστημα 13/10/2023 έως 19/10/2023 ετήσια συντήρηση της μονάδας ΗΡΩΝ CC, ακυρώνεται.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ΔΕΗ Α.Ε. και HERON S.A., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2023 (version 6), το οποίο θα βρείτε εδώ.

Λόγω αναγκαίων εργασιών στο Σύστημα Μεταφοράς και συγκεκριμένα στο κύκλωμα 400KV ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (813,833) – ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (913,893), από 07:00 την Τετάρτη 20/9/2023 έως 17:00 το Σάββατο 07/10/2023 (συνεχώς εκτός λειτουργίας), καθώς και στο κύκλωμα 400KV ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (853) – ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (873) καθημερινά 07:00 – 17:00 από 20/9/2023 έως 25/9/2023, ενδέχεται να τεθούν περιορισμοί που δύνανται να επηρεάσουν την παραγωγή των Μονάδων της περιοχής.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η ετήσια συντήρηση του αεριοστροβίλου GT2 της μονάδας ΑΗΣ Λαυρίου 4, επεκτείνεται έως τις 04/06/2023.