Οροι Δόμησης

 

Αποστολή της ΔΣΣΜ είναι η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.