14.10.2020

Τεχνική Απόφαση ΔΕΠ

Δημόσια Διαβούλευση

Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε νέα δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Απόφαση "Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού", καθώς τροποποιήθηκε έπειτα από τα σχόλια που ελήφθησαν στη δημόσια διαβούλευση που έλαβε χώρα στο διάστημα 04/08/2020 -31/08/2020 και την πρόσφατη έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης από τη ΡΑΕ (Απόφαση 1357/2020). 

Διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης 14/10/2020 έως 26/10/2020.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.