08.01.2021

Διαταραχή στο Σύστημα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαταραχή στο Σύστημα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει ότι σήμερα, 8 Ιανουαρίου 2021, την ώρα Ελλάδας 15:05 (14:05 CET), εκδηλώθηκε διαταραχή στο Σύστημα της Νοτιοανατολικής  Ευρώπης (South Eastern Europe - SEE), εξωτερικά του Ελληνικού Συστήματος, με συνέπεια το διαχωρισμό των Συστημάτων της SEE από το υπόλοιπο Σύστημα της Ηπειρωτικής Ευρώπης (Continental Europe Synchronous Area). Οι συχνότητες του ρεύματος στα δυο επιμέρους Συστήματα ισορρόπησαν, αμέσως μετά το συμβάν, στη μεν Κεντρική Ευρώπη περί την τιμή 49,7Hz, στη δε Νοτιοανατολική περί την τιμή 50,3 Hz.

Ο ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με τους γειτονικούς Διαχειριστές προέβη στις κατάλληλες ενέργειες και επετεύχθη η επαναφορά των Συστημάτων σε παράλληλη λειτουργία εντός μίας ώρας (ώρα Ελλάδας 16:05 ή 15:05 CET).

Οι επιπτώσεις του συμβάντος για το Ελληνικό Σύστημα σχετίζονται με την προαναφερόμενη υπερσυχνότητα και οδήγησαν σε  ανακατανομή της παραγωγής από Μονάδες του Συστήματος και σε αλλαγές στις ροές ισχύος σε διασυνδετικές γραμμές της χώρας. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται ενώ η λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος συνεχίζεται ασφαλής.