Διεύθυνση Συστημάτων & Υποδομών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την TERNA, η διακοπή λειτουργίας στο HVDC link διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας επεκτείνεται έως 14/07/2021.

Την Τρίτη 18 Μάϊου 2021 διαπιστώθηκε βλάβη στο HVDC link διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας έως ότου επισκευαστεί η βλάβη.

Σας ενημερώνουμε ότι το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων για το 2021 έχει αναρτηθεί εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών, η ετήσια συντήρηση των μονάδων ΗΡΩΝ CC και ELPEDISON THESS επεκτείνεται έως τις 22/11/2020.

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει ότι σήμερα, 8 Ιανουαρίου 2021, την ώρα Ελλάδας 15:05 (14:05 CET), εκδηλώθηκε διαταραχή στο Σύστημα της Νοτιοανατολικής  Ευρώπης (South Eastern Europe - SEE), εξωτερικά του Ελληνικού Συστήματος, με συνέπεια το διαχωρισμό των Συστημάτων της SEE από το υπόλοιπο Σύστημα της Ηπειρωτικής Ευρώπης (Continental Europe Synchronous Area).

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 14/10/2010 από τις 15:00 έως τις 18:00, θα πραγματοποιηθεί διακοπή λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Αγοράς (ΜΜΣ) λόγω αναγκαίων εργασιών αναβάθμισης. Εξαιτίας των εργασιών το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς Εξισορρόπησης (BMMS) θα είναι επίσης μη διαθέσιμο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.