Εξέλιξη ΟΤΑ-ΟΤΣ

Μηνιαία εξέλιξη μέσων ημερήσιων οριακών τιμών