Ευκαιρίες Καριέρας

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις θέσεις εργασίας που ανακοινώνει η εταιρεία.

Ημερομηνία ανάρτησης:
27.11.2020
Καταληκτική ημερομηνία:

Τα προαπαιτούμενα προσόντα για την θέση είναι τα ακόλουθα:

  • Δίπλωμα Μηχανικού.
  • Γνώσεις ή εμπειρία σε μαθηματική μοντελοποίηση προβλημάτων και συγκεκριμένα αλγορίθμους βελτιστοποίησης.
  • Άριστη ικανότητα χρήσης συστημάτων Η/Υ και ιδιαίτερα σχετικών εφαρμογών γραφείου (πχ. MS Office).
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ημερομηνία ανάρτησης:
13.07.2020
Καταληκτική ημερομηνία:
20.07.2020

Job Description

Define, plan, manage and deliver corporate ICT projects. The Organization has a demanding IT investment plan including a complex IT architecture landscape and communication / interconnections with many different external parties / stakeholders. Detailed planning and implementation of the project is necessary for this job. He…

Ημερομηνία ανάρτησης:
09.07.2020
Καταληκτική ημερομηνία:
27.07.2020

Job description

Legal support of the company shall include both legal advice on the company’s function and performance of tasks and representation before public authorities and courts. All the communications (written or verbal) within and outside of the company will be in the English language.

Main Responsibilities and…

Ημερομηνία ανάρτησης:
09.07.2020
Καταληκτική ημερομηνία:
20.07.2020

Job description

The job purpose is to provide essential administrative support within the company and fulfil duties and tasks assigned by the CEO and the Directors. All the communications (written or verbal) within and outside of the company will be in the English language.

Main Responsibilities and Duties

Ημερομηνία ανάρτησης:
09.07.2020
Καταληκτική ημερομηνία:
27.07.2020

Job description and Responsibilities

Carry out tasks related to the electricity grid of a European region and specifically, the creation of grid models, security analysis, inter-zonal capacity calculations, adequacy forecasts and outage coordination, by following daily processes and using provided tools. Communication with the Transmission…

Ημερομηνία ανάρτησης:
09.07.2020
Καταληκτική ημερομηνία:
27.07.2020

Job description and Responsibilities

Carry out tasks related to the electricity grid of a European region and specifically, the creation of grid models, security analysis, inter-zonal capacity calculations, adequacy forecasts and outage coordination, by following daily processes and using provided tools. Communication with the Transmission…