ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Λόγω των εργασιών στη Γ.Μ. 150KV Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – Υ/Σ ΑΡΓΟΥΣ ΙΙ, στις 24-11-2021 από 09:00 έως 13:00, ενδέχεται να τεθούν περιορισμοί που δύναται να επηρεάσουν την παραγωγή των Μονάδων της περιοχής.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών, έχει δημοσιευτεί εδώ το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2020 – Νοέμβριος 2021.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ ΑΕ, η συντήρηση του Αεριοστροβίλου Νο2 (GT2) του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Νο5, θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα 22/03/2021 έως 04/04/2021. Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων θα το βρείτε εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του 2ετούς πλάνου Συντήρησης Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 3.11, του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, έχουν δημοσιευτεί τα Προγράμματα Συντήρησης Μονάδων για τα επόμενα δύο (2) Ημερολογιακά Έτη.