ΣΗΘΥΑ

Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η συντήρηση του ατμοστροβίλου (ST) της μονάδας Αλουμίνιο, αναβάλλεται.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η προγραμματισμένη για την 27/8/2020 ετήσια συντήρηση του Ατμοστροβίλου (ST) της μονάδας ΣΗΘΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) θα ξεκινήσει την 29/8/2020.