Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., ΗΡΩΝ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε., αναθεωρείται το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2022 (version 5), το οποίο θα βρείτε εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ELPEDISON S.A., η ετήσια συντήρηση της μονάδας Elpedison Thess επεκτείνεται έως τις 05/06/2022.

Λόγω αναγκαίων εργασιών στο Σύστημα Μεταφοράς και συγκεκριμένα το κύκλωμα 400KV ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (853,873) – ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (853,873), έως την Τρίτη 24/5/2022, 14:00, ενδέχεται να τεθούν περιορισμοί που δύναται να επηρεάσουν την παραγωγή των Μονάδων της περιοχής.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ELPEDISON S.A., η έναρξη της ετήσιας συντήρησης της μονάδας Elpedison Thess αναβάλλεται προσωρινά. Νέο διάστημα συντήρησης 05/05/2022 έως 03/06/2022.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η ετήσια συντήρηση της μονάδας Protergia CC επεκτείνεται έως τις 05/05/2022.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η ετήσια συντήρηση της μονάδας Korinthos Power επεκτείνεται έως τις 20/04/2022.