Πάροχος Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου

Λόγω των εργασιών στη Γ.Μ. 150KV Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – Υ/Σ ΑΡΓΟΥΣ ΙΙ, στις 24-11-2021 από 09:00 έως 13:00, ενδέχεται να τεθούν περιορισμοί που δύναται να επηρεάσουν την παραγωγή των Μονάδων της περιοχής.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η συντήρηση της μονάδας Άγιος Δημήτριος 1, επεκτείνεται έως και την Κυριακή 09/05/2021.