Ενεργών Τεύχος 7

Ιούλιος 2019
Χρονολογία Έκδοσης
01.07.2019

Τεύχος 7, Ιούλιος 2019

Αρχισυνταξία: Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, 

Συντονισμός  Ύλης: Μάγδα Ηλία

Αrt Direction - Design: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ

Τεύχος 7 - Ιούλιος 2019
Ξεφύλλισμα Περιοδικού