22.05.2017

Διασύνδεση Κυκλάδων

ΤίτλοςΔιασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης
Περιφέρεια (ή κατάλληλη ένδειξη χωροθέτησης π.χ. Δήμος)Ανατολική Μακεδονία, Θράκη - Κεντρική Μακεδονία -
Δυτική Μακεδονία - Θεσσαλία - Ήπειρος - Ιόνια Νησιά -
Δυτική Ελλάδα - Στερεά Ελλάδα - Πελοπόννησος - Αττική -
Νότιο Αιγαίο
Επιχειρησιακό ΠρόγραμμαΑνταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 2007-2013 &
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020
Φορέας ΛειτουργίαςΑνεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Προϋπολογισμός ΠΠ 2007-2013

Προϋπολογισμός ΠΠ 2014-2020

€ 115.486.818,62

€ 273.573.044,17

Δημόσια Δαπάνη ΠΠ 2007-2013

Δημόσια Δαπάνη ΠΠ 2014-2020

€ 40.420.386,52

€ 135.610.158,00

ΤαμείοΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠεριγραφήΤο έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων είναι ένα τεχνικά σύνθετο έργο, το οποίο ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις, και εξασφαλίζει την αξιόπιστη, οικονομική και επαρκή τροφοδότηση των νησιών Σύρου, Πάρου, Τήνου, Μυκόνου και Νάξου με ηλεκτρική ενέργεια για τα προσεχή 30-40 χρόνια.
Η Α΄ φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο καθώς και με τα νησιά Πάρο, Μύκονο και Τήνο με αντίστοιχα καλώδια.
Η Β΄ φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση της Πάρου με τη Νάξο και της Νάξου με τη Μύκονο.
Η Γ΄ φάση περιλαμβάνει δεύτερη σύνδεση του Λαυρίου με τη Σύρο.
ΟφέληΜε το έργο αυτό επιτυγχάνεται η ασφαλής τροφοδότηση των νησιών των Κυκλάδων, που παρεμποδίζεται από τις περιορισμένες δυνατότητες εγκατάστασης νέας τοπικής παραγωγής (ΑΣΠ) στα εν λόγω νησιά για περιβαλλοντικούς λόγους.
Μειώνεται το κόστος παραγωγής  (υποκατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο)  και συνεπώς το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη της ζήτησης.
Επιπλέον βελτιώνεται το περιβάλλον των νησιών με την ελαχιστοποίηση και μελλοντική παύση της λειτουργίας των πετρελαϊκών σταθμών παραγωγής και ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική όχληση επί των νησιών καθώς αποφεύγεται η κατασκευή εναέριων Γ.Μ.
Επίσης με το έργο αυτό δημιουργείται η αναγκαία υποδομή για την αξιοποίηση του σημαντικού δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά.
Πρόκειται για έργο στρατηγικής εθνικής σημασίας με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Το έργο της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης έχει χαρακτηρισθεί με Υπουργική Απόφαση (Νοέμβριος 2006) ως έργο «γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας».
Φωτογραφίες