ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΠΝΕ ΥΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024_ΥΠΣΚ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΠΝΕ ΥΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024_ΥΠΣΚ
Συχνότητα δημοσίευσης:
Ετήσια
Άρθρο Κώδικα:
ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ
Περίοδος κάλυψης:
ΕΤΟΣ (01.01.2024 - 31.12.2024)