Ετήσια Ημερίδα Στρατηγικής 2021

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ετήσια Ημερίδα Στρατηγικής για το 2021 που εφαρμόζεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον ΑΔΜΗΕ.

Στο Annual Strategy Meeting 2021 που πραγματοποιήθηκε ψηφιακά λόγω των ειδικών συνθηκών που επιτάσσει ο Covid-19, παρουσιάστηκαν τα Επιτεύγματα του 2020, οι Στόχοι για του 2021 και η καθιερωμένη ενότητα των Βραβεύσεων όπου η Διοίκηση βράβευσε τις ομάδες εργαζομένων για όσα πέτυχαν τη χρονιά που μας πέρασε.

Επίσης παρουσιάστηκε η ανανεωμένη Στρατηγική του ΑΔΜΗΕ, για τα έτη 2021-2024, προσαρμοσμένη στις εξελίξεις του ενεργειακού τοπίου και εναρμονισμένη με το όραμα της Εταιρείας, το οποίο ζυμώνεται με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της αξίας που προσφέρει για τους εργαζομένους, τους μετόχους και την κοινωνία.


Η Στρατηγική του ΑΔΜΗΕ για τα έτη 2021-2024,  συνοψίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:


1. Ασφάλεια & αξιοπιστία σε δύσκολο περιβάλλον

2. Αξιοποίηση υποδομών για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

3. Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων ενεργειακής μετάβασης

Στρατηγική 2021-2024

Στο κλείσιμο της Ημερίδας πραγματοποιήθηκε διάλογος μεταξύ της Διοίκησης και των στελεχών μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών που οι πρώτοι κλήθηκαν να σχολιάσουν αλλά και μέσω ερωτήσεων που τέθηκαν απευθείας στην Ανώτατη Διοίκηση.