01.03.2012

Έναρξη Λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

Αναλαμβάνει καθήκοντα ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Από σήμερα 1η Φεβρουαρίου 2012, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), αναλαμβάνει τα καθήκοντα Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., συστάθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις τις Οδηγίας 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διατάξεις αυτές ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία μέσω του Ν.4001/2011, βάσει του οποίου ο ΑΔΜΗΕ ιδρύεται ως θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΑΔΜ). Βάσει των διατάξεων του υπόψη νόμου, ο ΑΔΜΗΕ αναλαμβάνει το ρόλο του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας(ΕΣΜΗΕ) και κυρίως τα καθήκοντα λειτουργίας, ελέγχου, συντήρησης και ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, ενσωματώνοντας τα ενλόγω καθήκοντα που έως τώρα αποτελούσαν αρμοδιότητα του ΔΕΣΜΗΕ ως Διαχειριστή του Συστήματος και της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ ως Κυρίου του Συστήματος.

Αθήνα,  1 Φεβρουαρίου 2012                  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινοποιήστε