04.08.2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας ανά κωδικό θέσης, των υποψηφίων της υπ΄ αριθ. ΔΑΔΥ/21333/15.06.2022 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 που αφορά στην πρόσληψη εκατόν πενήντα οκτώ (158) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Έβρου, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Λάρισας & Ηρακλείου όπου και προκηρύχθηκαν οι θέσεις.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, αποκλειστικά από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης, ήτοι από την Πέμπτη 5 Αυγούστου και έως την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022.

Η ένσταση αποστέλλεται 

  • είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sox1-2022@admie.gr  
  • είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΑΔΥ, Λ. Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού, Τ.Κ.12132, Αθήνα.

Επισυνάπτονται οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας  καθώς και οι πίνακες απορριφθέντων ανά κωδικό θέσης.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ

300 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Αθήνα  (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΕΑ   
301 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΕΑ  
302 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_  ΔΝΕΜ    
303 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί  Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_  ΔΑΓΥ      
304 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής   ΔΑΓΥ     
305 ΠΕ  Τοπογράφοι Μηχανικοί Αθήνα (Δ. Αθηναίων) Ν. Αττικής   ΔΑΓΥ
306 ΠΕ  Τοπογράφοι Μηχανικοί Αθήνα (Δ .Αθηναίων) Ν. Αττικής   ΔΝΕΜ
307 ΠΕ Μηχανικοί Αναλυτές – Προγραμματιστές Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
308 ΠΕ Μηχανικοί Αναλυτές – Προγραμματιστές  Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
309 ΠΕ Μηχανικοί Αναλυτές – Προγραμματιστές Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
310 ΠΕ Μηχανικοί Αναλυτές – Προγραμματιστές Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
311 ΠΕ Μηχανικοί Αναλυτές – Προγραμματιστές Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
312 ΠΕ Διοικητικοοικονομικοί Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΟΛΥ
313 ΠΕ Διοικητικοοικονομικοί Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής  ΔΕΑ
314 ΠΕ Διοικητικοοικονομικοί Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής  ΔΑΓΥ
315  ΠΕ Πληροφορικής  Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
316  ΠΕ Πληροφορικής  Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
317  ΤΕ Μηχανικοί Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
318  ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
319  ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
320  ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
321  ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
322  ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί  Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΑΔΥ
323  ΤΕ Υγειονομικοί Επισκέπτες Υγείας Αθήνα (Δ. Αθηναίων) Ν. Αττικής ΔΑΔΥ 
324  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού  (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΑΓΥ
325  ΔΕ Τεχνικοί Εγκατάστασεων Εργασιών Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής  ΔΝΕΜ
326  ΔΕ Σχεδιαστής  Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΝΕΜ
327  ΔΕ Τεχνικοί εν γένει Χειριστές Η/Υ  (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΑΔΥ
328  ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής   ΔΣΣΜ
329  ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής   ΔΣΣΜ
330  ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής   ΔΣΣΜ
331  ΤΕ  Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Ρουφ (Δ.Αιγάλεω) N. Αττικής   ΔΣΣΜ
332  ΤΕ  Πολιτικοί Μηχανικοί  Τεχνικών Έργων Ρουφ (Δ.Αιγάλεω) N. Αττικής   ΔΣΣΜ
333  ΤΕ  Μηχανικοί Πληροφορικής ή Μηχανικοί Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΠΛΤ
334  ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί  Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΣΣΜ
335  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΣΣΜ
336  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΣΣΜ
337  ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων  Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΣΣΜ
338  ΔΕ  Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΣΣΜ
339  ΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΣΣΜ
340  ΔΕ  Τεχνικοί εν γένει Χειριστές Η/Υ Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΕΑ
341  ΔΕ  Οδηγοί- Μηχανοδηγοί, Χειριστές Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΕΑ
342  ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Κρυονέρι( Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής ΔΣΥ
343  ΠΕ Πτυχιούχοι Πληροφορικής Κρυονέρι( Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής ΔΣΥ
344  ΠΕ Διοικητικοοικονομικοί  Κρυονέρι( Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής ΔΕΑ
345  ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής Κρυονέρι( Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής ΔΣΥ
346  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού Κρυονέρι( Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής ΔΣΥ
347  ΔΕ  Τεχνικοί εν γένει Χειριστές Η/Υ Κρυονέρι( Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής ΔΕΑ
348  ΔΕ  Οδηγοί- Μηχανοδηγοί, Χειριστές  Κρυονέρι( Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής ΔΣΥ
349  ΔΕ  Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού( Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων) Ασπρόπυργος (Δ. Ασπροπύργου)  Ν. Αττικής ΔΕΑ
350  ΔΕ  Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων Μετακινητές Βαρών ( Μανουβραδόροι)  Ασπρόπυργος (Δ. Ασπροπύργου) Ν. Αττικής ΔΕΑ
351  ΔΕ  Οδηγοί- Μηχανοδηγοί, Χειριστές  Ασπρόπυργος (Δ.Ασπροπύργου) Ν.Αττικής ΔΕΑ
352  ΔΕ  Τεχνικοί εν γένει Χειριστές Η/Υ  Μάνδρα ( Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας) Ν.Αττικής ΔΕΑ
353  ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Αγρίνιο (Δ.Αγρινίου) Ν.Αιτωλ/νίας ΔΕΑ
354  ΔΕ Τεχνικοί εν γένει Χειριστές Η/Υ  Αγρίνιο (Δ.Αγρινίου) Ν.Αιτωλ/νίας ΔΕΑ
355  ΔΕ  Οδηγοί-Μηχανοδηγοί Χειριστές Αγρίνιο (Δ.Αγρινίου) Ν.Αιτωλ/νίας ΔΕΑ
356  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας ΔΣΣΜ
357  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν .Αιτωλ/νίας ΔΣΣΜ
358  ΔΕ  Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού Αγρίνιο (Δ.Αγρινίου) Ν.Αιτωλ/νίας ΔΣΣΜ
359  ΤΕ   Μηχανικοί Πληροφορικής ή Μηχανικοί Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού  Τρίπολη (Δ. Τρίπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΠΛΤ
360  ΔΕ   Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Τρίπολη (Δ. Τρίπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΣΣΜ
361  ΔΕ   Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Τρίπολη (Δ. Τρίπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΣΣΜ
362  ΔΕ  Τεχνικοί εν γένει Χειριστές Η/Υ  Τρίπολη (Δ. Τρίπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕΑ
363  ΔΕ  Οδηγοί-Μηχανοδηγοί Χειριστές Τρίπολη (Δ. Τρίπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕΑ
364  ΤΕ   Μηχανικοί Πληροφορικής ή Μηχανικοί Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού  Άρτα ( Δ. Αρτέων) Ν. Άρτας ΔΠΛΤ
365  ΤΕ   Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Άρτα ( Δ. Αρτέων) Ν. Άρτας  ΔΣΣΜ 
366  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Άρτα ( Δ. Αρτέων) Ν. Άρτας ΔΣΣΜ
367  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Πάτρα( Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΔΣΣΜ
368  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών  Αλεξανδρούπολη (Δ.Έβρου) Ν. Έβρου ΔΣΣΜ
369  ΤΕ   Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Ηράκλειο (Δ. Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου ΔΣΥ
370  ΤΕ   Μηχανικοί Πληροφορικής  Ηράκλειο (Δ. Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου ΔΣΥ
371  ΠΕ  Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Θεσσαλονίκη(Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης ΔΣΣΜ
372  ΤΕ  Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Θεσσαλονίκη(Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης ΔΣΣΜ
373  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Θεσσαλονίκη(Δ. Θεσσαλονίκης) Ν.Θεσσαλονίκης ΔΣΣΜ
374  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης ΔΣΣΜ
375  ΔΕ  Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων( περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος κλαρκ) Θεσσαλονίκη(Δ. Θεσσαλονίκης) Ν.Θεσσαλονίκης ΔΕΑ
376  ΔΕ Οδηγοί-Μηχανοδηγοί Χειριστές Θεσσαλονίκη(Δ.Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης ΔΕΑ
377  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού Θεσσαλονίκη(Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης ΔΑΓΥ
378  ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΔΣΣΜ
379  ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί Τεχνικών Έργων Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΔΣΣΜ
380  ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής ή Μηχανικοί Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμών  Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΔΠΛΤ
381  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΔΣΣΜ
382  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΔΣΣΜ
383  ΔΕ Τεχνικοί εν γένει Χειριστές Η/Υ  Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΔΕΑ
384  ΔΕ Οδηγοί-Μηχανοδηγοί Χειριστές Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΔΕΑ
385  ΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΔΣΣΜ
386  ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λαρισαίων ΔΣΣΜ
387  ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λαρισαίων ΔΣΣΜ
388  ΠΕ Διοικητικοοικονομικοί Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λαρισαίων ΔΠΛΤ
389  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λαρισαίων ΔΣΣΜ
390  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν.Λαρισαίων ΔΣΣΜ
391  ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων ( περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος κλαρκ) Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λαρισαίων ΔΕΑ
392  ΔΕ Τεχνικοί εν γένει Χειριστές Η/Υ  Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λαρισαίων ΔΕΑ
393  ΔΕ Οδηγοί-Μηχανοδηγοί Χειριστές Κοζάνη (Δ. Λαρισαίων) Ν, Λαρισαίων ΔΕΑ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

300 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Αθήνα  (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΕΑ   
301 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΕΑ  
302 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_  ΔΝΕΜ    
303 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί  Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής_  ΔΑΓΥ      
304 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής   ΔΑΓΥ     
305 ΠΕ  Τοπογράφοι Μηχανικοί Αθήνα (Δ. Αθηναίων) Ν. Αττικής   ΔΑΓΥ
306 ΠΕ  Τοπογράφοι Μηχανικοί Αθήνα (Δ .Αθηναίων) Ν. Αττικής   ΔΝΕΜ
307 ΠΕ Μηχανικοί Αναλυτές – Προγραμματιστές Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
308 ΠΕ Μηχανικοί Αναλυτές – Προγραμματιστές  Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
309 ΠΕ Μηχανικοί Αναλυτές – Προγραμματιστές Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
310 ΠΕ Μηχανικοί Αναλυτές – Προγραμματιστές Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
311 ΠΕ Μηχανικοί Αναλυτές – Προγραμματιστές Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
312 ΠΕ Διοικητικοοικονομικοί Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΟΛΥ
313 ΠΕ Διοικητικοοικονομικοί Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής  ΔΕΑ
314 ΠΕ Διοικητικοοικονομικοί Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής  ΔΑΓΥ
315  ΠΕ Πληροφορικής  Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
316  ΠΕ Πληροφορικής  Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
317  ΤΕ Μηχανικοί Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
318  ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
319  ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
320  ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
321  ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΠΛΤ
322  ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί  Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΑΔΥ
323  ΤΕ Υγειονομικοί Επισκέπτες Υγείας Αθήνα (Δ. Αθηναίων) Ν. Αττικής ΔΑΔΥ 
324  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού  (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΑΓΥ
325  ΔΕ Τεχνικοί Εγκατάστασεων Εργασιών Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής  ΔΝΕΜ
326  ΔΕ Σχεδιαστής  Αθήνα (Δ. Αθηναίων) N. Αττικής ΔΝΕΜ
327  ΔΕ Τεχνικοί εν γένει Χειριστές Η/Υ  (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΑΔΥ
328  ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής   ΔΣΣΜ
329  ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής   ΔΣΣΜ
330  ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής   ΔΣΣΜ
331  ΤΕ  Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Ρουφ (Δ.Αιγάλεω) N. Αττικής   ΔΣΣΜ
332  ΤΕ  Πολιτικοί Μηχανικοί  Τεχνικών Έργων Ρουφ (Δ.Αιγάλεω) N. Αττικής   ΔΣΣΜ
333  ΤΕ  Μηχανικοί Πληροφορικής ή Μηχανικοί Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΠΛΤ
334  ΤΕ Διοικητικοοικονομικοί  Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΣΣΜ
335  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΣΣΜ
336  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΣΣΜ
337  ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων  Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΣΣΜ
338  ΔΕ  Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΣΣΜ
339  ΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΣΣΜ
340  ΔΕ  Τεχνικοί εν γένει Χειριστές Η/Υ Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΕΑ
341  ΔΕ  Οδηγοί- Μηχανοδηγοί, Χειριστές Ρουφ (Δ. Αιγάλεω) N. Αττικής ΔΕΑ
342  ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Κρυονέρι( Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής ΔΣΥ
343  ΠΕ Πτυχιούχοι Πληροφορικής Κρυονέρι( Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής ΔΣΥ
344  ΠΕ Διοικητικοοικονομικοί  Κρυονέρι( Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής ΔΕΑ
345  ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής Κρυονέρι( Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής ΔΣΥ
346  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού Κρυονέρι( Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής ΔΣΥ
347  ΔΕ  Τεχνικοί εν γένει Χειριστές Η/Υ Κρυονέρι( Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής ΔΕΑ
348  ΔΕ  Οδηγοί- Μηχανοδηγοί, Χειριστές  Κρυονέρι( Δ. Διονύσου) Ν. Αττικής ΔΣΥ
349  ΔΕ  Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού( Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων) Ασπρόπυργος (Δ. Ασπροπύργου)  Ν. Αττικής ΔΕΑ
350  ΔΕ  Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων Μετακινητές Βαρών ( Μανουβραδόροι)  Ασπρόπυργος (Δ. Ασπροπύργου) Ν. Αττικής ΔΕΑ
351  ΔΕ  Οδηγοί- Μηχανοδηγοί, Χειριστές  Ασπρόπυργος (Δ.Ασπροπύργου) Ν.Αττικής ΔΕΑ
352  ΔΕ  Τεχνικοί εν γένει Χειριστές Η/Υ  Μάνδρα ( Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας) Ν.Αττικής ΔΕΑ
353  ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Αγρίνιο (Δ.Αγρινίου) Ν.Αιτωλ/νίας ΔΕΑ
354  ΔΕ Τεχνικοί εν γένει Χειριστές Η/Υ  Αγρίνιο (Δ.Αγρινίου) Ν.Αιτωλ/νίας ΔΕΑ
355  ΔΕ  Οδηγοί-Μηχανοδηγοί Χειριστές Αγρίνιο (Δ.Αγρινίου) Ν.Αιτωλ/νίας ΔΕΑ
356  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν. Αιτωλ/νίας ΔΣΣΜ
357  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Αγρίνιο (Δ. Αγρινίου) Ν .Αιτωλ/νίας ΔΣΣΜ
358  ΔΕ  Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού Αγρίνιο (Δ.Αγρινίου) Ν.Αιτωλ/νίας ΔΣΣΜ
359  ΤΕ   Μηχανικοί Πληροφορικής ή Μηχανικοί Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού  Τρίπολη (Δ. Τρίπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΠΛΤ
360  ΔΕ   Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Τρίπολη (Δ. Τρίπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΣΣΜ
361  ΔΕ   Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Τρίπολη (Δ. Τρίπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΣΣΜ
362  ΔΕ  Τεχνικοί εν γένει Χειριστές Η/Υ  Τρίπολη (Δ. Τρίπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕΑ
363  ΔΕ  Οδηγοί-Μηχανοδηγοί Χειριστές Τρίπολη (Δ. Τρίπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕΑ
364  ΤΕ   Μηχανικοί Πληροφορικής ή Μηχανικοί Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού  Άρτα ( Δ. Αρτέων) Ν. Άρτας ΔΠΛΤ
365  ΤΕ   Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Άρτα ( Δ. Αρτέων) Ν. Άρτας  ΔΣΣΜ 
366  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Άρτα ( Δ. Αρτέων) Ν. Άρτας ΔΣΣΜ
367  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Πάτρα( Δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΔΣΣΜ
368  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών  Αλεξανδρούπολη (Δ.Έβρου) Ν. Έβρου ΔΣΣΜ
369  ΤΕ   Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Ηράκλειο (Δ. Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου ΔΣΥ
370  ΤΕ   Μηχανικοί Πληροφορικής  Ηράκλειο (Δ. Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου ΔΣΥ
371  ΠΕ  Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Θεσσαλονίκη(Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης ΔΣΣΜ
372  ΤΕ  Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Θεσσαλονίκη(Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης ΔΣΣΜ
373  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Θεσσαλονίκη(Δ. Θεσσαλονίκης) Ν.Θεσσαλονίκης ΔΣΣΜ
374  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Θεσσαλονίκη (Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης ΔΣΣΜ
375  ΔΕ  Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων( περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος κλαρκ) Θεσσαλονίκη(Δ. Θεσσαλονίκης) Ν.Θεσσαλονίκης ΔΕΑ
376  ΔΕ Οδηγοί-Μηχανοδηγοί Χειριστές Θεσσαλονίκη(Δ.Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης ΔΕΑ
377  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού Θεσσαλονίκη(Δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης ΔΑΓΥ
378  ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΔΣΣΜ
379  ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί Τεχνικών Έργων Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΔΣΣΜ
380  ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής ή Μηχανικοί Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμών  Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΔΠΛΤ
381  ΔΕ  Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΔΣΣΜ
382  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΔΣΣΜ
383  ΔΕ Τεχνικοί εν γένει Χειριστές Η/Υ  Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΔΕΑ
384  ΔΕ Οδηγοί-Μηχανοδηγοί Χειριστές Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΔΕΑ
385  ΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) Ν. Κοζάνης ΔΣΣΜ
386  ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λαρισαίων ΔΣΣΜ
387  ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λαρισαίων ΔΣΣΜ
388  ΠΕ Διοικητικοοικονομικοί Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λαρισαίων ΔΠΛΤ
389  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λαρισαίων ΔΣΣΜ
390  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν.Λαρισαίων ΔΣΣΜ
391  ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων ( περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος κλαρκ) Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λαρισαίων ΔΕΑ
392  ΔΕ Τεχνικοί εν γένει Χειριστές Η/Υ  Λάρισα (Δ. Λαρισαίων) Ν. Λαρισαίων ΔΕΑ
393  ΔΕ Οδηγοί-Μηχανοδηγοί Χειριστές Κοζάνη (Δ. Λαρισαίων) Ν, Λαρισαίων ΔΕΑ