Ανακοινώσεις

06.08.2020
Μετάθεση Ετήσιας Συντήρησης ΗΡΩΝ CC
04.08.2020
Τεχνική Απόφαση «Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού»
30.07.2020
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΔΦ2_202002 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 01/08/2020-30/09/2020)
29.07.2020
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΔΦ1_202002 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 01/08/2020-30/09/2020)
27.07.2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2020) - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
24.07.2020
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ