Ανακοινώσεις

19.05.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ
11.05.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ
29.04.2022
Προσωρινή αναβολή έναρξης ετήσιας συντήρησης Elpedison Thess
29.04.2022
Επέκταση ετήσιας συντήρησης PROTERGIA CC
18.04.2022
Δημόσια Διαβούλευση