Ανακοινώσεις

22.10.2020
Capacity Availability in Greece-Italy Interconnection
21.10.2020
Περίοδος παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας: 01/11/2020 - 31/12/2020
20.10.2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ
14.10.2020
Δημόσια Διαβούλευση
14.10.2020
Διακοπή λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Αγοράς (MMS)
07.10.2020
Κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς