Ανακοινώσεις

26.01.2023
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 - Δήλωση συμμετοχής στο email market.events@admie.gr
25.01.2023
Ανακοίνωση προς συμμετέχοντες
24.01.2023
Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη Δημοπρασία Τύπου 2 (Φεβρουαρίου)
16.01.2023
Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις Δημοπρασίες Τύπου 1 και Τύπου 2 (Ιανουαρίου)
12.01.2023
Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων 2023