Ανακοινώσεις

23.09.2022
Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου στην «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ…
23.09.2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
19.09.2022
Εργασίες σε Γραμμή Μεταφοράς 150kV
16.09.2022
Date: 29th September 2022
13.09.2022
No changes in harmonised maximum clearing price for SDAC from 20 September: it remains at 4,000 EUR/MWh
12.09.2022
Για την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ARIADNE INTERCONNECTION S.P.S.A.