Ανακοινώσεις

29.05.2023
Επέκταση ετήσιας συντήρησης ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 4 / GT2
24.05.2023
Έκτακτη συντήρηση ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5
12.05.2023
Ηλέκτριση των ΓΜ 400 kV ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ και 150kV ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΚ) - Υ/Σ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
10.05.2023
ΛΑΥΡΙΟ 4, ΛΑΥΡΙΟ 5, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 4, ΑΛΙΒΕΡΙ 5, ΗΡΩΝ 1, 2, 3, ELPEDISON THISVI, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, PROTERGIA CC