Ανακοινώσεις

27.07.2021
Capacity Availability in Greece-Italy Interconnection
23.07.2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ
13.07.2021
Ανακοίνωση για την έκδοση οριστικών προσφορών συνδεσης Σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
13.07.2021
Capacity Availability in Greece-Italy Interconnection
08.07.2021
Επέκταση διακοπής λειτουργίας HVDC link Ελλάδας - Ιταλίας
08.07.2021
Capacity Availability in Greece-Italy Interconnection