Συντήρηση

Σας ενημερώνουμε ότι το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων για το 2021 έχει αναρτηθεί εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών, η ετήσια συντήρηση των μονάδων ΗΡΩΝ CC και ELPEDISON THESS επεκτείνεται έως τις 22/11/2020.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών, έχει δημοσιευτεί εδώ το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2020 – Νοέμβριος 2021.

Σας ενημερώνουμε ότι το επικαιροποιημένο (version 4) Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων για το 2021 έχει αναρτηθεί εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η προγραμματισμένη για την 27/8/2020 ετήσια συντήρηση του Ατμοστροβίλου (ST) της μονάδας ΣΗΘΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) θα ξεκινήσει την 29/8/2020.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΗΡΩΝ Α.Ε., η προγραμματισμένη για την 15/9/2020 ετήσια συντήρηση της μονάδας ΗΡΩΝ CC θα ξεκινήσει την 15/8/2020.