Συντήρηση

Σας ενημερώνουμε ότι το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων για το 2022 έχει αναρτηθεί εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων για το 2021 έχει αναρτηθεί εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών, η ετήσια συντήρηση των μονάδων ΗΡΩΝ CC και ELPEDISON THESS επεκτείνεται έως τις 22/11/2020.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων των παραγωγών, έχει δημοσιευτεί εδώ το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για το έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2020 – Νοέμβριος 2021.

Σας ενημερώνουμε ότι το επικαιροποιημένο (version 4) Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Διασυνδέσεων για το 2021 έχει αναρτηθεί εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η προγραμματισμένη για την 27/8/2020 ετήσια συντήρηση του Ατμοστροβίλου (ST) της μονάδας ΣΗΘΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) θα ξεκινήσει την 29/8/2020.